Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszynie

Budowa obiektów małej architektury-urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Luszyn. Koszt inwestycji wyniósł 131.111 zł ( 76.579,00 zł dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (środki unijne)) Termin oddania inwestycji: wrzesień 2014 r.

W ramach inwestycji wykonano następujący zakres robót:

 • dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw (z wyłączeniem stołu do gry w szachy z
  siedliskami)
 • wykonanie nawierzchni z piasku
 • wykonanie nawierzchni elastycznej z płyt poliuretanowych
 • ustawienie obrzeży betonowych
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm ( chodnik )
 • ogrodzenie placu o wysokości 1,0 m z siatki na słupkach stalowych z furtką
 • ogrodzenie o wysokości 5,0 m z siatki na słupkach stalowych ( piłkochwyty – od strony boiska )
 • zagospodarowanie terenu zielenią ( sadzenie drzew liściastych – klony kuliste ) i
  małą architekturą ( ławki metalowe z poszyciem drewnianym, kosze na śmieci, stojak
  na rowery, regulamin placu zabaw )