Referaty i Stanowiska

Wójt Gminy:
Tomasz Klimczak
24 285-80-69

Sekretarz Gminy:
Waldemar Rachubiński
tel. 24 285-80-64

Skarbnik Gminy:
Elżbieta Szymańska
tel. 24 285-80-55

Przewodniczący Rady Gminy:
Beata Kowalska
tel. 24 285-80-54 (sekretariat)

Sekretariat (Wójt Gminy Pacyna)
tel. 24 285-80-54

USC, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Agnieszka Józwik
tel.: 512 174 193

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Inspektor ds. Organizacyjnych i Kadr
Maria Dutkowska
tel.: 24 285-80-54

Informatyk
Damian Busler
tel.: 575-898-958

Referat Finansowy
tel.: 24 285-80-55
24 285-80-54

Księgowa ds. Księgowości Budżetowej
Mirosława Cierpikowska

Księgowa ds. Księgowości Budżetowej
Aleksandra Malarek

Księgowa ds. Budżetu i Rozliczeń
Marlena Kraśkiewicz

Księgowa ds. Płac i Rozliczeń
Ewa Szubka

Księgowa ds. Wymiaru Podatków i Opłat
Justyna Pawlak

Księgowa ds. Księgowości Podatkowej i Kasy
Aleksandra Malarek
tel.: 24 285-80-06

Samodzielne stanowiska

Inspektor ds. Inwestycji, Ochrony Środowiska
Marek Olba
tel.: 24 285-80-46

Inspektor ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego
Mirosław Malejka
tel.: 24 285-80-46

Inspektor ds. Oświaty i Zdrowia
Olga Kwiecińska
tel.: 24 285-80-80

Referent ds. Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej
Małgorzata Wiercińska
tel.: 24 285-80-45

Inspektor. ds. Rolnictwa
tel.: 24 285-80-54

Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Promocji
Anna Marcinkowska
tel.: 24 285 80 80