Przebudowa drogi gminnej w m. Kamionka na odcinku 495 mb

Termin realizacji: 2012 rok
Koszt 152.865 (76.432 kwota uzyskanego dofinansowania)
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Kamionka na odcinku 495 mb są roboty budowlane obejmujące:

  • roboty pomiarowe
  • podbudowa z kruszywa łamanego gr. 7 cm pod zagęszczeniu
  • warstwa wiążąca z mieszanki mineralno
  • asfaltowej grysowo-żwirowej gr. 5 cm
  • warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej gr. 3 cm
  • oznakowanie drogi.