Systemy Informacji Przestrzennej Gminy Pacyna

 

Interesanci mogą skorzystać z dwóch portali publikujących dane przestrzenne:

  1. Portal SDI wykonany w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,
    poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.”
  2. Portal e-mapa wykonany przez firmę GEO-SYSTEM SP. Z O.O

Dane prezentowane w powyższych serwisach mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Udostępnione dane dotyczące działek, mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni.