Przebudowa dróg gminnych: Podczachy, Model, Sejkowice

Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych w miejscowości Podczachy na odcinku 430 mb, w miejscowości Model na odcinku 360 mb oraz w miejscowości Sejkowice na odcinku 382,19 mb. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonawcę została wybrana firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych z Gostynina. Jako pierwsza skończona została droga w miejscowości Podczachy. Kolejnym … Czytaj dalej Przebudowa dróg gminnych: Podczachy, Model, Sejkowice

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Bądź konkurencyjny – zdobądź kwalifikacje komputerowe i językowe” nr RPMA.10.02.00-14-4921/16. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość projektu: 454 414,20zł Wartość dofinansowania z UE: 408 972,78zł Celem projektu jest nabycie, podwyższenie lub uzupełnienie kompetencji językowych oraz ICT przez osoby dorosłe pracujące, uczące … Czytaj dalej TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie

Zaproszenie na bezpłatne seminarium szkoleniowe

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, stowarzyszenia i inne instytucje posiadające REGON, które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach na bezpłatne seminarium szkoleniowe: „Obowiązek właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie” Zapraszamy do zapoznania się z terminami oraz programem szkolenia. Do pobrania: Zaproszenie … Czytaj dalej Zaproszenie na bezpłatne seminarium szkoleniowe

Harmonogram dyżurów w PNPP w III kwartale 2017r., (wrzesień)

  Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym … Czytaj dalej Harmonogram dyżurów w PNPP w III kwartale 2017r., (wrzesień)

UWAGA! ZMIANY W PROGRAMIE BIOASEKURACJI

Urząd Gminy Pacyna zgodnie  z otrzymanymi wytycznymi informuje o zmianie w programie bioasekuracji. Celem programu jest zwiększenie ochrony przed ASF w gospodarstwach, w których są utrzymywane świnie oraz wsparcie finansowe producentów rolnych w przypadku czasowej rezygnacji z utrzymywania trzody chlewnej. Poniżej zamieszczamy pełną treść komunikatu: Więcej informacji można uzyskać na stronie wetgiw.gov.pl – zakładka ASF

Związku Gmin Regionu Płockiego – Ankieta

Urząd Gminy na prośbę Związku Gmin Regionu Płockiego zamieszcza pismo przewodnie wraz z ankietą do wypełnienia w sprawie rozpoczęcia prac prowadzących do optymalizacji przyszłych działań mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na wymianę kotłów na paliwa stałe i niesprawnych kotłów gazowych oraz inwestycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pismo przewodnie Ankieta

Harmonogram dyżurów w PNPP w III kwartale 2017r., (sierpień).

  Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym … Czytaj dalej Harmonogram dyżurów w PNPP w III kwartale 2017r., (sierpień).

Zniszczenia spowodowane przez burze w dniu 10.08.2017

W skutek nawałnic i burz w dniu 10.08.2017 r., na terenie gminy doszło do wielu zniszczeń. Uszkodzeniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze w miejscowościach: Kamionka, Podczachy, Remki, Luszyn. Łącznie uszkodzeniu uległo 19 budynków. Nie terenie gminy nieprzejezdne były drogi: – Pacyna – Luszyn – Podczachy – Luszyn – Żychlin – Łuszyn – Poczachy – Lwówek … Czytaj dalej Zniszczenia spowodowane przez burze w dniu 10.08.2017

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Plantacjom kukurydzy zagraża omacnica prosowianka. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania omacnicy prosowianki na plantacjach kukurydzy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Lot motyli i składanie jaj trwa od połowy czerwca do końca sierpnia. Do określenia masowego lotu motyli omacnicy prosowianki stosuje się pułapki odławiające, które rozmieszcza się na plantacji w połowie czerwca. Składaniu jaj sprzyja … Czytaj dalej KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN