Cyfrowa gmina

Gmina Pacyna pozyskała grant w wysokości  103740,00 zł z rządowego programu Cyfrowa Gmina. Projekt grantowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem realizacji projektu Cyfrowa Gmina jest podniesienie poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę Nowy Dwór Gdański i jej jednostki podległe poprzez zwiększenie cyfryzacji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu grantowego przewidziano :

 • zakup stacji roboczych oraz laptopów wraz z oprogramowaniem.
 • zakup serwera NAS wraz z niezbędnym oprogramowaniem
 • zakup serwera wraz z dyskami, niezbędnym oprogramowaniem oraz licencjami
 • zakup oprogramowania do zbierania i monitorowania informacji w sieci urzędu
 • zostaną przeprowadzone specjalistyczne szklenia z posiadanych oraz zakupionych rozwiązań IT zwiększających bezpieczeństwo dla pracowników odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w urzędzie.
 • wykonana zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa
 • strona pacyna.mazowsze.pl zostanie dostosowana do wymogów WCAG 2.1

Laboratoria Przyszłości

Szkoła Podstawowa w Pacynie wzięła udział w programie „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 70 000 złotych. Za otrzymaną kwotę dokonano zakupu:

 • Drukarki 3d wraz z materiałami eksploatacyjnymi i laptopem.
 • Pracowni robotyki wraz z akcesoriami i scenariuszami zajęć.
 • Gogli VR wraz z 3 letnim dostępem do materiałów edukacyjnych.
 • Zestawu mkrokontrolerów z czujnikami i akcesoriami
 • Statywu
 • Mikroportu
 • Mikrofonu kierunkowego
 • Gimbala
 • Oświetlenia LED
 • Mobilnego Green Screen Tectake
 • lodówki
 • blendera
 • stacji lutowniczej.

W dniu 1 czerwca 2022 r., na terenie szkoły odbyło się szkolenie z zakresu obsługi pracowni robotyki, gogli VR oraz drukarki 3D dla kadry nauczycielskiej. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel firmy Nordweco, która wygrała przetarg na dostarczenie sprzętu, oraz przeprowadzenia darmowych szkoleń.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Pacyna w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego otrzymała:

 • Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet E42540f
 • Drukarkę HP LJ Managed E40040dn
 • 15 laptopów Laptop Dell Latitude 5520
 • 8 zestawów komputerowych HP ProDesk 600 G6 SFF z monitorem Lenovo T24i-2L
 • 2 modemy przenośne Alcatel z kartami SIM
 • Projektor Optoma HD29HLV z akcesoriami i ekranem PS-220×130
 • Monitor interaktywny Optoma IFPD 3651RK na podstawie jezdnej z regulacją wysokości MS-MHA-2-30
 • Oprogramowanie Corinth 3D