Komunikat: „Czyszczone kominy to mniejszy smog”

Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Czyszczone kominy to mniejszy smog” Celem kampanii społecznej „Czyszczone kominy to mniejszy smog” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe, … Czytaj dalej Komunikat: „Czyszczone kominy to mniejszy smog”

K O M U N I K A T – ZASADY SEGREGACJI

  W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku  selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym właściciela nieruchomości (w formie naklejki ostrzegawczej) i Urząd Gminy w Pacynie. Na podstawie powiadomienia, o którym mowa powyżej, zostaje wszczęte postępowanie w sprawie określenia podwyższonej wysokości opłaty za gospodarowanie … Czytaj dalej K O M U N I K A T – ZASADY SEGREGACJI

Kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać … Czytaj dalej Kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym

Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. W związku z powyższym … Czytaj dalej Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego

XII Sesja Rady Gmina Pacyna – transmisja na żywo

Zawiadamiamy, że w dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 9:00  (sala narad) odbędzie się XII Sesja Rady Gmina Pacyna. Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJjFy3Dsh1Rawj8RqvOYqEA

Promocja książki „Pacyna ocalić od zapomnienia-ludzie i czasy”

W szkole w Pacynie  odbyła się promocja książki ” Pacyna ocalić od zapomnienia -ludzie i czasy”. Autorami książki są Andrzej Matuszewski -emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Janusz Kusocińskiego w Pacynie, autor książki „Stulecie szkoły w Pacynie”, współautor „Gostynińskiego Słownika Biograficznego” i założyciel strony „Pacyna ocalić od zapomnienia” oraz Katarzyna Kozłowska- mieszkanka Czarnowa … Czytaj dalej Promocja książki „Pacyna ocalić od zapomnienia-ludzie i czasy”

APEL dotyczący bezpieczeństwa osób starszych

APEL I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu dotyczący bezpieczeństwa osób starszych W ostatnim czasie na terenie garnizonu mazowieckiego ponownie doszło do przestępstw dokonywanych na osobach starszych, z którymi przestępcy kontaktują się telefonicznie i podają się za osobę bliską (np. syna, zięcia, wnuczka), urzędnika państwowego lub funkcjonariusza Policji. Dzwoniący proszą o przekazanie określonej kwoty … Czytaj dalej APEL dotyczący bezpieczeństwa osób starszych

Nietypowa lekcja wiedzy o społeczeństwie

Uczymy się o samorządzie lokalnym od najlepszych – nietypowa lekcja wiedzy o społeczeństwie Nietypową lekcję wiedzy o społeczeństwie mają za sobą uczniowie klas ósmych. 3 grudnia, w sali posiedzeń Urzędu Gminy spotkali się z Panem Wójtem Krzysztofem Woźniakiem, który zdradził młodzieży tajniki funkcjonowania samorządu lokalnego. Uzupełnił podręcznikową wiedzę młodych obywateli nie tylko na temat funkcjonowania … Czytaj dalej Nietypowa lekcja wiedzy o społeczeństwie

System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

K O M U N I K A T dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. Od 1 stycznia 2020 r. zadania związane z zarządzaniem systemem gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Pacyna będzie realizowała samodzielnie. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości … Czytaj dalej System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. i obowiązek wpisu do BDO.

K O M U N I K A T dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. oraz bazy danych o produktach i opakowaniach w gospodarce odpadami (BDO) Od 1 stycznia 2020 roku zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku Gmina Pacyna będzie realizowała samodzielnie. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Pacyna … Czytaj dalej Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. i obowiązek wpisu do BDO.