Informacja o zasadach wydobywania pisaku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych.

1. Wydobywanie kopalin. Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868ze zm.) pozwalają na wydobywanie kopalin, w tym piasku i żwiru, na podstawie koncesji udzielanych przez organy administracji geologicznej – starostów lub marszałków województw. Istniejący stan prawny dopuszcza też wydobywanie piasków i żwirów bez koncesji … Czytaj dalej Informacja o zasadach wydobywania pisaku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych.

Harmonogram dyżurów w PNPP – I kwartał 2020 r.

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie. Harmonogram dyżurów na I … Czytaj dalej Harmonogram dyżurów w PNPP – I kwartał 2020 r.

Zapraszanie do udziału w projekcie ANCHOR

Poznaj i uratuj dla potomności historię swoich rodzinnych stron ! Szanowni mieszkańcy gmin: Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gostynin, Miasto Gostynin, Łąck, Gąbin, Szczawin Kościelny, Pacyna, Sanniki, Słubice i Iłów! Działająca na terenie Waszej gminy Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM realizuje w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI i WSPÓLNY TRAKT (Polska) oraz ALTO CASERTANO … Czytaj dalej Zapraszanie do udziału w projekcie ANCHOR

Przekazanie samochodu dla OSP Rybie

W sobotę 21 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste przekazanie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Rybie pojazdu Nissan Pathfinder. Auto zostało odpowiednio wyposażone i oznakowane, tak aby od razu mogło pełnić swoje zadania. Samochód został pozyskany nieodpłatnie przez Gminę Pacyna z Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu.

Komunikat: „Czyszczone kominy to mniejszy smog”

Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Czyszczone kominy to mniejszy smog” Celem kampanii społecznej „Czyszczone kominy to mniejszy smog” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe, … Czytaj dalej Komunikat: „Czyszczone kominy to mniejszy smog”

K O M U N I K A T – ZASADY SEGREGACJI

  W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku  selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym właściciela nieruchomości (w formie naklejki ostrzegawczej) i Urząd Gminy w Pacynie. Na podstawie powiadomienia, o którym mowa powyżej, zostaje wszczęte postępowanie w sprawie określenia podwyższonej wysokości opłaty za gospodarowanie … Czytaj dalej K O M U N I K A T – ZASADY SEGREGACJI

Kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać … Czytaj dalej Kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym

Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. W związku z powyższym … Czytaj dalej Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego

XII Sesja Rady Gmina Pacyna – transmisja na żywo

Zawiadamiamy, że w dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 9:00  (sala narad) odbędzie się XII Sesja Rady Gmina Pacyna. Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJjFy3Dsh1Rawj8RqvOYqEA