KOMUNIKAT WS. ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pacyna          Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że: dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, na dzień: 10 stycznia 2019 r. wyznaczony został termin odbioru odpadów segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło); dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej (wielorodzinnej), na dzień: 09 stycznia 2019 r. wyznaczony został termin odbioru niesegregowanych … Czytaj dalej KOMUNIKAT WS. ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

ARiMR szkolenie z obsługi portalu IRZplus

Gostynińskie Biuro Powiatowe ARiMR 09-500 Gostynin, ul. Dybanka 4 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE dotyczące składania przez internet zgłoszeń dotyczących zwierząt za pomocą aplikacji Portal IRZplus DATA: 17 stycznia 2019 (czwartek) GODZINA: 10:00 MIEJSCE: Urząd Gminy w Pacynie          

Zgłoszenie polowania – Koło Łowieckie „HUBERTUS” w Płocku

  W związku z realnym zagrożeniem dalszego rozprzestrzeniania się choroby ASF i uzgodnieniami w Ministerstwie Środowiska w dniu 04.12.2018. wprowadzono działania specjalne zmierzające  do dalszej redukcji dzików podczas polowań zbiorowych-polowania zbiorowe wielkoobszarowe (z naganką i psami). W związku z powyższym zgłaszamy dodatkowe polowanie w dniu 12 stycznia 2019 roku na obszarze obwodu 378 w godz. … Czytaj dalej Zgłoszenie polowania – Koło Łowieckie „HUBERTUS” w Płocku

WDRAŻANIE INICJATYWY LEADER 2016-2018

WDRAŻANIE INICJATYWY LEADER 2016-2018 Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM zakończyła realizację I etapu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). W wyniku 22 przeprowadzonych naborów Rada LGD do dofinansowania w ramach dostępnych środków wybrała 96 wniosków. Szczególnie dużym zainteresowaniem dotacjami wykazali się nasi przedsiębiorcy, którzy prawie w całości wykorzystali budżet przeznaczony na lata 2016-2018. Szczęśliwi beneficjenci pomocy … Czytaj dalej WDRAŻANIE INICJATYWY LEADER 2016-2018

Portal IRZplus – Zgłoś zwierzęta przez internet!

Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych, spisów rocznych trzody oraz sprawdzania ilości zwierząt zarejestrowanych w siedzibie stada.

OGŁOSZENIE dla zainteresowanych uprawą maku lub konopi

Pacyna, 26  listopada 2018 r. O G Ł O S Z E N I E Urząd  Gminy  w  Pacynie  informuje,  że  osoby  zainteresowane  uprawą  maku  lub  konopi włóknistych w  2019 r.  proszone  są  o  zgłoszenie  tych  zamierzeń  najpóźniej  do  7   grudnia   2018r.  (pokój  nr  8). W zgłoszeniu należy podać: – odmianę maku lub konopi włóknistych, … Czytaj dalej OGŁOSZENIE dla zainteresowanych uprawą maku lub konopi

KOMUNIKAT Nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie

KOMUNIKAT Nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego z ujęcia wody Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, zaopatrującego w wodę ok. 300 osób, mieszkańców 4 miejscowości: Czarnów, Kąty, Sejkowice, Przylaski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, po zapoznaniu się z przedstawionymi w … Czytaj dalej KOMUNIKAT Nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie