Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kołodziejczyk, tel. 24 285 80 54
( przyjmuje interesantów w każdą środę po telefonicznym umówieniu się )

Radni
1. Stanisław Kołodziejczyk – przewodniczący
2. Maria Obidowska – wiceprzewodnicząca
3. Marzena Woźniak
4. Agnieszka Zgieb
5. Romuald Kraśkiewicz
6. Alojzy Ciećwierz
7. Barbara Kowalska
8. Stanisław Józef Bębenista
9. Paweł Nowicki
10. Paweł Tarka
11. Piotr Grzegorz Kiełbasa
12. Piotr Kołodziejczyk
13. Grażyna Tarka
14. Joanna Elżbieta Skonieczna
15. Jacek Grobelkiewicz