Rada Gminy

Rada Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kołodziejczyk, tel. 24 285 80 54
( przyjmuje interesantów w każdą środę po telefonicznym umówieniu się )

Radni:

 1. Kołodziejczyk Stanisław – przewodniczący
 2. Obidowska Maria – wiceprzewodnicząca
 3. Woźniak Marzena
 4. Zgieb Agnieszka
 5. Bębenista Stanisław Józef
 6. Pawlak Robert
 7. Ciećwierz Alojzy
 8. Walczak Rafał
 9. Tarka Grażyna
 10. Majewska Dorota
 11. Lis Grzegorz
 12. Kołodziejczyk Piotr Józef
 13. Majchrzak Daniel
 14. Gajek Krzysztof
 15. Nowicki Paweł Piotr