Komisje Rady Gminy

 

Komisja  Opieki  Społecznej, Kultury  i Oświaty
1.   Piotr Kołodziejczyk – Przewodniczący
2.   Paweł Tarka
3.   Grażyna Tarka
4.   Maria Obidowska
5.   Agnieszka Zgieb
6.   Jacek Grobelkiewicz

Komisja  Rewizyjna
1   Barbara  Rybicka – Przewodnicząca
2.  Grażyna Tarka
3.  Alojzy  Ciećwierz
4.  Piotr Kiełbasa
5.  Paweł   Nowicki
6.  Piotr Kołodziejczyk

Komisja  Gospodarki,  Mienia Gminy,  Porządku i Bezpieczeństwa  Publicznego
1.  Alojzy Ciećwierz – Przewodniczący
2.  Romuald Kraśkiewicz
3.  Joanna Skonieczna
4.  Stanisław Kołodziejczyk
5.  Marzena Woźniak
6.  Stanisław Bębenista

Komisja Rolnictwa
1.    Romuald Kraśkiewicz – Przewodniczący
2.    Barbara Rybicka
3.    Paweł Tarka
4.    Joanna Skonieczna
5.    Paweł Nowicki
6.    Piotr Kiełbasa