Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna
1. Zgieb Agnieszka – przewodnicząca
2. Ciećwierz Alojzy
3. Walczak Rafał
4. Tarka Grażyna
5. Bębenista Stanisław Józef

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Kołodziejczyk Piotr Józef – przewodniczący
2. Lis Grzegorz
3. Zgieb Agnieszka
4. Nowicki Paweł Piotr
5. Majewska Dorota

Komisja Budżetu, Inwestycji i Rolnictwa
1. Ciećwierz Alojzy
2. Obidowska Maria
3. Pawlak Robert
4. Gajek Krzysztof
5. Kołodziejczyk Stanisław

Komisja Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
1. Tarka Grażyna
2. Majchrzak Daniel
3. Woźniak Marzena
4. Kołodziejczyk Piotr Józef
5. Nowicki Paweł Piotr