Pacyna – odnowienie

W ramach projektu zagospodarowano centrum oraz przebudowano chodniki w miejscowości Pacyna. Na placu publicznym przy Kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Pacynie pobudowano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, w tym 1 miejsce postojowe dla niepełnosprawnych. Plac został utwardzony  i wyposażony w ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Na  terenie wykonane zostały nasadzenia roślin wieloletnich. Powstał plac zabaw dla dzieci wyposażony w huśtawki, karuzelę, piaskownicę, bujaczki, ważki, domek do zabaw, zestaw gimnastyczny. Na placu parkingowym zostało wykonane oświetlenie uliczne, przeniesiono słup energetyczny i przebudowano linii nn. Powstało 9 stanowisk oświetleniowych, które umożliwiają korzystanie z placu o zmroku. Pobudowano chodniki, przejazdy utwardzone, strefę rekreacyjno-wypoczynkową oraz wykonano remont wjazdu i rozbiórkę zniszczonego ogrodzenia. Architektonicznie plac nawiązuje do rewitalizacji terenu przy zatoczce autobusowej. Rewitalizacja tego placu polegała na odnowie chodników wraz z wymianą krawężników. Wykonano nowe nasadzenia roślin wieloletnich oraz przesadzenia. Teren ten został wyposażony w stojaki na rowery i kosze na śmieci. Przebudowano słup energetyczny linii nn z trójnożnego na jednonożny wraz z oświetleniem. Przy ulicach Łukasiewicza, Parkowej, Kopycińskiego  i Towarowej przebudowano chodniki wraz ze zjazdami na posesje.
Zagospodarowane place to miejsca o charakterze użyteczności publicznej, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych, ogólnodostępne dla wszystkich. Położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne terenu spowodowały, że powstało miejsce o charakterze stricte centralnym Pacyny. Budowa placu parkingowego w Pacynie zaspokoiła potrzeby mieszkańców w zakresie parkowania i przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa.  Budowa ogólnodostępnego placu zabaw umożliwiła prowadzenie zajęć z dziećmi z pobliskiego przedszkola. Plac ten jest również bardzo chętnie odwiedzany przez rodziców i dziadków ze swoimi pociechami. a odnowione chodniki zachęcają do spacerowania.
Projekt jest komplementarny, a realizacja inwestycji związana jest z kształtowaniem przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Przebudowa dwóch  placów i wszystkich ulic w centrum wsi poprawiała warunki życia mieszkańców  i podniosła atrakcyjność turystyczną gminy. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na długotrwały rozwój lokalny miejscowości. Zrealizowany projekt promuje równość szans, zapobiega dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz umożliwia ich aktywne funkcjonowanie  w społeczeństwie.
Koszt inwestycji: 769.655,23 ( z czego 429.743,00 otrzymano w ramach dofinansowania z EFRROW) Termin realizacji 2011 rok