Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzeszewy 21

Pozyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzeszewy 21″.   Wartość inwestycji w WPI 882 027,83 zł z czego dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG stanowiło 73,22%  i wyniosło 360.069,57 zł

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie (termomodernizacja) budynku Przedszkola w Skrzeszewach wraz z wymianą (modernizacją) instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji energetycznej w zakresie wymiany oświetlenia.
Zakres robót zgodnie z przedmiarem został podzielony na roboty stanowiące, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt kwalifikowalny w ramach dotacji współfinansującej projekt  i roboty stanowiące koszt niekwalifikowalny.

Zakres robót termomodernizacyjnych budynku obejmuje w szczególności:

 • docieplenie ścian i stropów,
 • docieplenie cokołów fundamentowych,
 • wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
 • przebudowę kotłowni z wymianą kotła,
 • wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LEDZakres robót pozostałych obejmuje:
 • remont dachu i remont kominów,
 • wymianę instalacji odgromowej,
 • opaskę wokół budynku,
 • daszki nad wejściami
 • obłożenie schodów zewnetrznych płytami kamionkowymi GRES,
 • wykonanie balustrad schodowych.

Tak wyglądał obiekt przed modernizacją


Wygląd obiektu po modernizacji