Spotkanie z Panem Maciejem Wąsikiem Sekretarzem Stanu w MSWiA

22 września 2023 r., w Skrzeszewach odbyło się spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panem Maciejem Wąsikiem. Tematami rozmowy była współpraca z samorządami, troska o Ochotniczą Straż Pożarną, a także atak opozycji na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy broniących naszych granic.Na sali było 140 osób. Był entuzjazm, pewność i wielkie wsparcie. Bardzo … Czytaj dalej „Spotkanie z Panem Maciejem Wąsikiem Sekretarzem Stanu w MSWiA”


Portal INTERNET.GOV.PL

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może: Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych.  Pierwsze 8 miesięcy funkcjonowania portalu INTERNET.GOV.PL … Czytaj dalej „Portal INTERNET.GOV.PL”


Komunikat Nr 2 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie w załączeniu przekazuje Komunikat Nr 2 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pacyna, awaryjnie zasilanego przez Stację Uzdatniania Wody w Anatolinie, gm. Pacyna zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Pacyna, Kamionka, Model, Janówek, Rezlerka, Sejkowice, Łuszczanówek, Słomków, Luszyn. Załącznik: Komunikat Nr 2 – Państwowy Powiatowy Inspektor … Czytaj dalej „Komunikat Nr 2 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie”


Dzień Patrona

8 września 2023r., odbył się 44 Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie.Gośćmi honorowymi byli: Sportową część uroczystości poprowadzili zawodnicy drużyny Rugby Klubu RC ORKAN Sochaczew. Zaprezentowali swoje umiejętności, przybliżyli reguły i zasady gry tej dyscypliny. Sponsorem uroczystości była Fundacja Orły Sportu Zwieńczeniem wydarzenia było wspólne pamiątkowe zdjęcie gości i całej społeczności szkolnej.


Komunikat w sprawie jakości wody

K O M U N I K A Tw sprawie jakości wody przeznaczonej do spożyciaz wodociągu w Pacynie Informuję mieszkańców: Pacyny, Kamionki, Modela, Janówka, Rezlerki, Sejkowic, Łuszczanówka, Słomkowa, Luszyna, że woda w wodociągu zasilana jest ze Stacji Uzdatniania Wody w Anatolinie. Woda nadaje się do celów spożywczych i socjalnych. W Ó J T(-) Krzysztof Woźniak


Komunikat.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakościwody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w odociągu publicznego Pacyna,zaopatrującego mieszkańców’ miejscowości: Pacyna, Kamionka, Model, Janówek,Rezlerka, Sejkowice, Łuszczanówek, Słomków, Lu szyn Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 13.09.2023 r. wynikiem badania wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej Gminy Pacyna … Czytaj dalej „Komunikat.”


OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 32 w Pacynie Na podstawie § 14 ust. 3 Uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. oraz Uchwały nr 2 Komisji Okręgowej Nr 32 w Pacynie z dnia 8 września 2023 r. zawiadamia się wyborców Okręgu Wyborczego nr 32 o obsadzeniu mandatów na członków Rady … Czytaj dalej „OBWIESZCZENIE”


KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie informuje, że nadal istnieje możliwość korzystania z  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 Plus i otrzymywania pomocy w postaci paczek żywnościowych. Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku w GOPS Pacyna w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2023r. Kryterium dochodowe uprawniające do … Czytaj dalej „KOMUNIKAT”


800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r. Świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia. ZUS, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. … Czytaj dalej „800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków”