Środki na poklęskowe odnowienie lasów.

REDG.6183.3.2024 Pacyna, 27 maja 2024 r. Mieszkańcy Gminy Pacyna W związku z pismem Starostwa Powiatowego w Gostyninie z dnia 23.05.2024 r. znak: SL.6162.304.2024 w sprawie rozpoczęcia prac planistycznych dot. przygotowania planu finansowego wydatków budżetu państwa na 2025 r. oraz środków na odnowienia poklęskowe lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa informujemy, że istnieje możliwość uzyskania środków z … Czytaj dalej „Środki na poklęskowe odnowienie lasów.”


Organizacja gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach wyborów  do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r.

O R G A N I Z A C J Agminnego przewozu pasażerskiego w wyborach wyborów  do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r. Obwód głosowania nr 1 (trasa nr 1), siedziba: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7.Granice obwodu: Czarnów, Kamionka, Kąty, Model, Pacyna, Przylaski.Trasa nr 1: Model-Lenkowiec-Kamionka-Sejkowice-Przylaski-Kąty-Czarnów-Sejkowice-Pacyna (lokal wyborczy Urząd Gminy w Pacynie, … Czytaj dalej „Organizacja gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach wyborów  do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r.”


II Sesja Rady Gminy Pacyna.

Zawiadamiamy, że w dniu 22 maja 2024 r. (środa) o godz. 9:00 (sala narad w Urzędzie Gminy – parter) odbędzie się  II Sesja Rady Gminy Pacyna. Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJjFy3Dsh1Rawj8RqvOYqEA


Nabór wniosków na bezpłatną sterylizację i kastrację oraz znakowanie zwierząt 

 Urząd Gminy w Pacynie informuje o przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie zabiegu sterylizacji / kastracji oraz znakowania zwierząt (psów i kotów  – samic i samców) utrzymywanych przez mieszkańców gminy oraz kotów wolno żyjących w ramach zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pacyna”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zabiegi, o których mowa powyżej, będą dofinansowane … Czytaj dalej „Nabór wniosków na bezpłatną sterylizację i kastrację oraz znakowanie zwierząt ”


A P E L

A  P  E  LWÓJTA  GMINY  PACYNA z  dnia  14 maja  2024 r. w sprawie ograniczenia  poboru wody na terenie gminy Pacyna W związku ze znacznym wzrostem poboru wody, co może grozić awariami stacji wodociągowych i stacji uzdatniania, przerwami dostawy wody –  bardzo  proszę o ograniczenie korzystania z wody w okresie od 14 maja 2024 r. do … Czytaj dalej „A P E L”


Zaproszenie na XXXII Giełdę Rolniczą do Łącka

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Gminą Łąck i Zarządem Stada Ogierów Sp. z o.o. w Łącku, serdecznie zapraszają Państwa do udziału w XXXII Giełdzie Rolniczej, która odbędzie się 12 maja 2024 roku, w Łącku ul. Gostynińska 2 (teren przy hali sportowej, w godz. 9.00-17.00).


I Sesja Rady Gminy Pacyna.

Zawiadamiamy, że w dniu 7 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 12:00 (sala narad w Urzędzie Gminy – parter) odbędzie się  I Sesja Rady Gminy Pacyna. Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJjFy3Dsh1Rawj8RqvOYqEA


Podziękowania Wójta Gminy Pacyna

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pacyna! Moja zaszczytna praca na stanowisku Wójta dobiega końca. Odchodzę w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Pozostawiam korzystny, prorozwojowy budżet Gminy, który pozwoli zrealizować rozpoczęte przeze mnie inwestycje. Nowemu Wójtowi życzę, aby udało mu się zrealizować obietnice wyborcze, aby Jego decyzje przyczyniły się do rozwoju Gminy, a mieszkańcom żyło się lepiej. Dziękuję Przewodniczącym, … Czytaj dalej „Podziękowania Wójta Gminy Pacyna”


Organizacja gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach samorządowych w dniu 21 kwietnia 2024

O R G A N I Z A C J Agminnego przewozu pasażerskiego w wyborach wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 kwietnia 2024r. Obwód głosowania nr 1 (trasa nr 1), siedziba: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7.Granice … Czytaj dalej „Organizacja gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach samorządowych w dniu 21 kwietnia 2024”