Nabór wniosków na bezpłatną sterylizację i kastrację oraz znakowanie zwierząt 

 Urząd Gminy w Pacynie informuje o przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie zabiegu sterylizacji / kastracji oraz znakowania zwierząt (psów i kotów  – samic i samców) utrzymywanych przez mieszkańców gminy oraz kotów wolno żyjących w ramach zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pacyna”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zabiegi, o których mowa powyżej, będą dofinansowane w 100%. W ramach zadania gmina pokryje koszty sterylizacji / kastracji (wraz z niezbędnymi czynnościami związanymi z wykonaniem przedmiotowego zabiegu) i koszty wszczepienia transpondera („czipa”) zwierzęciu wcześniej nieoznakowanemu.

Dofinansowaniem nie są objęte (ich koszt ponosi właściciel / opiekun zwierzęcia):

 1. dodatkowe badania (np. EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu), które weterynarz może uznać za konieczne do wykonania przed zabiegiem sterylizacji / kastracji;
 2. koszty związane z leczeniem ewentualnych powikłań pooperacyjnych, jak i również powstałych przed i w trakcie zabiegu;
 3. inne dodatkowe zabiegi i usługi (kołnierze, ubranka itp.).

Gmina Pacyna nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu.

Zabiegi na zlecenie Gminy Pacyna wykonuje gabinet weterynaryjny „PETKO”, Kamieniec 7, 09-550 Szczawin Kościelny.

Czas realizacji projektu: do 21 października 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Całkowita wartość zadania wynosi 10 130,00 zł (5 065,00 zł  – środki własne gminy, 5 065,00 zł  – dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego).

Dodatkowe informacje: osobiście w Urzędzie Gminy w Pacynie (pokój nr 13) lub telefonicznie pod
nr 24 285 80 54 wew. 7  – w godzinach pracy Urzędu Gminy (07:30  – 15:30).

Zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pacyna” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji / kastracji oraz czipowania zwierzęcia
 2. Komunikat: Nabór wniosków na bezpłatną sterylizację i kastrację oraz znakowanie zwierząt – plik PDF

A P E L

A  P  E  L
WÓJTA  GMINY  PACYNA
 z  dnia  14 maja  2024 r.

w sprawie ograniczenia  poboru wody na terenie gminy Pacyna

W związku ze znacznym wzrostem poboru wody, co może grozić awariami stacji wodociągowych i stacji uzdatniania, przerwami dostawy wody

–  bardzo  proszę o ograniczenie korzystania z wody w okresie od 14 maja 2024 r. do odwołania do innych celów niż socjalno – bytowych.

Ograniczenie w szczególności powinno dotyczyć podlewania plantacji warzyw, ogrodów, terenów rekreacyjnych, zraszania posesji, stosowania deszczowni, uzupełniania wody w stawach i basenach oraz innego wykorzystania nie związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Wójt
(-) mgr inż. Tomasz Klimczak

Zaproszenie na XXXII Giełdę Rolniczą do Łącka

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Gminą Łąck i Zarządem Stada Ogierów Sp. z o.o. w Łącku, serdecznie zapraszają Państwa do udziału w XXXII Giełdzie Rolniczej, która odbędzie się 12 maja 2024 roku, w Łącku ul. Gostynińska 2 (teren przy hali sportowej, w godz. 9.00-17.00).

Podziękowania Wójta Gminy Pacyna

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pacyna!

Moja zaszczytna praca na stanowisku Wójta dobiega końca.

Odchodzę w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.

Pozostawiam korzystny, prorozwojowy budżet Gminy, który pozwoli zrealizować rozpoczęte przeze mnie inwestycje.

Nowemu Wójtowi życzę, aby udało mu się zrealizować obietnice wyborcze, aby Jego decyzje przyczyniły się do rozwoju Gminy, a mieszkańcom żyło się lepiej.

Dziękuję Przewodniczącym, Radnym wszystkich kadencji Rady Gminy Pacyna, Sołtysom wszystkich  kadencji za wyjątkowo zgodną współpracę!

Dziękuję kierownikom jednostek organizacyjnych, z którymi współdziałałem przez wszystkie lata pracy na stanowisku Wójta.

Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, nauczycielom, najbliższym współpracownikom za okazaną pomoc, lojalność i zaufanie.

Dziękuję mieszkańcom Gminy za wyrozumiałość i życzliwość.

Dziękuję Wszystkim za wieloletnią niezwykle owocną współpracę, pełną profesjonalizmu, zaangażowania i poświęcenia, z jakim pracowaliśmy na rzecz mieszkańców Gminy Pacyna. Dziękuję za każdą dobrą radę, za każdą podjętą trudną decyzję, za wsparcie, za dobre słowo, cierpliwość i każdą chwilę spędzoną z Wami przez wszystkie lata. Przekazuję wyrazy dozgonnej wdzięczności za Państwa troskę i dbałość o rozwój samorządu, odważne działania mające na celu dobro gminy oraz kształtowanie poczucia przynależności do naszej małej Ojczyzny.

Przepraszam wszystkich tych, których zawiodłem w sposób niezawiniony i niezamierzony.

Z poważaniem,
Krzysztof Woźniak
Wójt 

Organizacja gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach samorządowych w dniu 21 kwietnia 2024

O R G A N I Z A C J A
gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 kwietnia 2024r.

Obwód głosowania nr 1 (trasa nr 1), siedziba: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7.
Granice obwodu: Czarnów, Kamionka, Kąty, Model, Pacyna, Przylaski.
Trasa nr 1: Model-Lenkowiec-Kamionka-Sejkowice-Przylaski-Kąty-Czarnów-Sejkowice-Pacyna (lokal wyborczy Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7) + powrót – dwa kursy (jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

Obwód głosowania nr 2 (trasa nr 2), siedziba: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5.
Granice obwodu: Janówek, Łuszczanów Drugi, Łuszczanówek, Radycza, Robertów, Rezlerka, Rybie, Sejkowice, Słomków.
Trasa nr 2: Janówek-Radycza-Rybie-Robertów-Łuszczanów Drugi-Łuszczanówek-Sejkowice-Słomków-Pacyna (lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5) + powrót – dwa kursy (jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

Obwód głosowania nr 3 (trasa nr 3 ), siedziba:  Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16.
Granice obwodu: Anatolin, Czesławów, Luszyn, Podczachy, Romanów, Remki, Wola Pacyńska.
Trasa nr 3: Wola Pacyńska-Czesławów-Anatolin-Podczachy-Remki wieś-Romanów-Podczachy (pod lasem)-Podczachy (lokal wyborczy: Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16)   + powrót – dwa kursy (w godzinach porannych i popołudniowych).

Obwód głosowania nr 4 (trasa nr 4), siedziba: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21.
Granice obwodu: Podatkówek, Rakowiec, Raków, Skrzeszewy.
Trasa nr 4: Raków—Rakowiec-Podatkówek-Skrzeszewy (lokal wyborczy: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21) + powrót – dwa kursy (jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).
Godziny odjazdów i przystanki zostaną podane do wiadomości wyborców w odrębnym ogłoszeniu.

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Podczachach.

 1. Zarządzenie Nr 0050.30.2024
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 12 kwietnia 2024r.
  w sprawie: ogłoszenia pisemnego przetargu na najem lokalu użytkowego
 2. Zarządzenie Nr 0050.31.2024
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 12 kwietnia 2024r.
  w sprawie: ustalenia i ogłoszenia regulaminu przetargu pisemnego  nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Podczachach 16, 09-541 Pacyna.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem lokalu użytkowego w Podczachach 16, 09-541 Pacyna.

Komunikat

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
CHROŃ PSZCZOŁY I INNE OWADY ZAPYLAJĄCE

W związku z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym i kwitnieniem roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających pamiętajmy że: nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin niosą zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.

Wykonując zabiegi środkami ochrony roślin należy w szczególności:

 • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń
 • stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie
 • używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu
 • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu, czyli nie wykonywać zabiegu przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s
 • zachowywać minimalne odległości od pasiek tj. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych
 • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty
 • wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających
 • stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin
 • stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, zwracając szczególną uwagę na ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu

Upadki pszczół z terenu woj. mazowieckiego, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin należy zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Dane kontaktowe zamieszczone są pod adresem: http://piorin.gov.pl/mz-struktura/mz-ot/

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgodnie z art. 31 ust. 4 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, wymogi związane ze stosowaniem środka ochrony roślin mogą zawierać obowiązek poinformowania przed użyciem środka wszystkich sąsiadów, którzy mogą być narażeni na znoszenie cieczy roboczeji którzy zwrócili się o taką informację. Etykiety środków zawierają stosowne zapisy w tym zakresie.

Przykładowe materiały edukacyjne dotyczące ochrony owadów zapylających dostępne są pod adresami:

http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/bezpieczne-stosowanie-srodkow-ochrony-roslin.358.html

http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/pamietaimy-o-pszczolach.219.html

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN i NASIENNICTWA w WARSZAWIE
tel. 22 773 53 29, 22 773 59 08, fax. 22 773 59 09
e-mail. wi-warszawa@piorin.gov.pl, http://piorin.gov.pl/wiorin/mazowieckie/

Informacja o konsultacjach społecznych projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym

Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych tego dokumentu.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony.

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. „Solidarności” 61, 03 – 402 Warszawa;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 4. a) pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl ,
 5. b) za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP

– bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wersja elektroniczna projektu programu jest dostępna na stronie internetowej www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.dialog.mazovia.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Z projektem uchwały w wersji papierowej można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00. w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, przy al. „Solidarności” 61 w Warszawie – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Jednocześnie zaprasza się na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku w formie online. Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. W spotkaniu wezmą udział specjaliści z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie ww. programu. Aby dołączyć do spotkania należy się zarejestrować klikając w link: https://events.teams.microsoft.com/event/c7a2acce-6ea3-44db-ac11-9251b9941df7@5c6f382c-0df7-4d67-8aec-a10431041c95. Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma link do spotkania.