Webinarium dla seniorów.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. III edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium odbędzie się 11 września 2024 roku (10:00-12:30).

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów
w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89709&p_id=18

W webinarium można uczestniczyć zarówno samodzielnie, jak i grupowo (za pośrednictwem domów seniora, klubów seniora, centrów aktywności seniora, domów pomocy społecznej, bibliotek itp.). W przypadku zgłoszeń grupowych wypełniając formularz należy wskazać przybliżoną liczbę uczestników webinarium.

Potwierdzenia uczestnictwazostaną przesłane do 10 września 2024 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu webinarium, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie (wraz z linkiem) będą przesyłane na bieżąco.

W celu uczestnictwa w webinarium niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do spotkania zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem (wraz z linkiem) na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Bon energetyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie informuje, że Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20zł. Poniżej 20zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny wynosi:
– 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,
W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496),
do dnia 1 kwietnia 2024r. 

bon energetyczny wynosi:
– 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Jeżeli wpis nastąpił po dniu 1 kwietnia 2024 r. należy przedłożyć dowód zakupu/montażu ogrzewania elektrycznego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.

W przypadku przyznania bonu energetycznego istnieje możliwość złożenia wniosku o korektę
w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.
Wnioski o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2024 r.
do dnia 30 września 2024 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Pacynie lub przez ePUAP:/Pacyna GOPS.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego zostanie rozpatrzony w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Wypłata nastąpi w formie wskazanej przez wnioskodawcę we wniosku niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego wnioski złożone po dniu 30 września 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

Minister właściwy do spraw energii określa i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego wniosku. W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat, stronie internetowej Gminy Pacyna https://pacyna.mazowsze.pl/ oraz będzie możliwość pobrania jego wersji papierowej w siedzibie Gminne Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna.

Załącznik:
Wniosek na bon energetyczny

Znaleziono psa

Uwaga !!!

Znaleziono psa rasy cocker spaniel angielski w miejscowości Kiernozia.

Suczka przebywa w domu tymczasowy poszukujemy jej właściciela. Właściciel z książeczką zdrowia psa proszony jest o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Kiernozia (pokój nr 10) lub pod nr tel. 24 277 90 87.

IV edycja konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza właścicieli zabytków z obszaru województwa mazowieckiego, do zapoznania się z zasadami IV edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Tytuł renowacji roku mogą otrzymać zabytki w dwóch kategoriach: obiektów wpisanych do rejestru zabytków i obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków.
Nabór zgłoszeń trwa do 31 lipca. 

Wszelkie informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie:

https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza-3.html

Konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pacynie z Siedzibą w Skrzeszewach

Zarządzenie nr 0050.48.2024
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pacynie z Siedzibą w Skrzeszewach.

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.48.2024
Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 czerwca 2024 r.
Ogłoszenie  konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pacynie z Siedzibą w Skrzeszewach

Klauzula RODO.

Bezpłatne badanie mammograficzne

Zapraszamy na cdla Pań w wieku 45-74 lat w ramach programu Profilaktyki Raka Piersi.

Mammobus przyjedzie do miejscowości Pacyna przy Urzędzie Gminy ul. Wyzwolenia 7 w dniu 3 lipca 2024 r., w godzinach 14:00 – 16:00

Rejestracja tel: 61 222 37 00, 583 257 602 lub skorzystaj z formularza dostępnego na stronie internetowej www.mammo-med.pl

XVIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz osiemnasty organizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

Tematem, który będzie inspiracją dla uczestników w tegorocznej edycji konkursu jest „Moje Mazowsze …” i realizowany będzie w czterech kategoriach:

  • Moje Mazowsze – industrialne;
  • Moje Mazowsze – kulinarne;
  • Moje Mazowsze – aktywne;
  • Moje Mazowsze – magiczne.

Co zrobić, aby wygrać w konkursie?
Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tematu konkursu „Moje Mazowsze …” w jednej z czterech kategorii konkursowych. Prace konkursowe oceni Jury Konkursu, które będzie zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych zdjęć.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Wszyscy fotografowie amatorzy.

Z udziału w konkursie wyłącza się:

  • osoby zajmujące się zawodowo fotografią;
  • absolwentów uczelni plastycznych i filmowych z tytułem magistra bądź licencjata albo tytułem równorzędnym, potwierdzającym wykształcenie wyższe na tym samym poziomie, a także nauczyciele akademiccy takich uczelni;
  • osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat zdobyły nagrodę w konkursie lub brały udział w warsztatach organizowanych w ramach konkursu;
  • pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Jak wziąć udział w konkursie?
Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie. E-maile z załączonymi plikami (skanem formularza zgłoszeniowego i zdjęciami) prosimy przesyłać do 15 lipca 2024 r. na adres e-mail: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl
Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Jakie zdjęcia należy przesyłać na konkurs?
Fotografie zgłaszane do konkursu powinny nawiązywać do tematu konkursu i odpowiadać jednej z czterech kategorii konkursu!

Z ilu etapów składa się konkurs?
Tegoroczna edycja konkursu przeprowadzona będzie jednoetapowo. Spośród prac wykonanych i nadesłanych przez uczestników, Jury oceni i wybierze do 16 zwycięskich fotografii. Dodatkowo zwycięskie fotografie wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą laureata publiczności.

Jakie nagrody można wygrać?
Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
I nagroda – w wysokości 2 000,00 zł – dla każdej z kategorii konkursowych;
II nagroda – w wysokości 1 500,00 zł – dla każdej z kategorii konkursowych;
III nagroda – w wysokości 1 000,00 zł – dla każdej z kategorii konkursowych;
Jest również możliwość przyznania przez Jury do trzech wyróżnień – każde po 800 zł każde;
Nagroda publiczności – internautów – w wysokości 1 000,00 zł.
Dodatkowo dla laureatów konkursu Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie zorganizuje weekendowe warsztaty fotograficzne. Warsztaty odbędą się w terminie do końca grudnia 2024 r.

Co to jest nagroda publiczności?
Zwycięskie zdjęcia wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego to internauci wybiorą zwycięzcę konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski
Nagrodę publiczności otrzyma uczestnik konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów (like’ów).

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie: http://www.mazovia.pl w zakładce Konkursy.
Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 500 i (22) 59 79 532 (pn. – pt. godz. 8 – 15) lub wysyłając pytania na adres e-mail: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl