Harmonogram dyżurów w PNPP – I kwartał 2024 r.

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

  1. Harmonogram na II kwartał 2024 r. w PNPPiNPO w Gostyninie.
  2. Harmonogram na II kwartał 2024 r. w PNPP w Gostyninie.

Organizacja gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024

O R G A N I Z A C J A
gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach samorządowych
w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Obwód głosowania nr 1 (trasa nr 1), siedziba: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7.
Granice obwodu: Kamionka, Kąty, Model, Pacyna, Przylaski, Czarnów.
Trasa nr 1: Model-Lenkowiec-Kamionka-Sejkowice-Przylaski-Kąty-Czarnów-Sejkowice-Pacyna (lokal wyborczy Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7) plus powrót (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

Obwód głosowania nr 2 (trasa nr 2), siedziba: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5.
Granice obwodu: Janówek, Łuszczanów Drugi, Łuszczanówek, Radycza, Robertów, Rezlerka, Rybie, Sejkowice, Słomków.
Trasa nr 2: Janówek-Radycza-Rybie-Robertów-Łuszczanów Drugi-Łuszczanówek-Sejkowice-Słomków-Pacyna (lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5) plus powrót  (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

Obwód głosowania nr 3 (trasa nr 3 ), siedziba:  Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16.
Granice obwodu: Anatolin, Czesławów, Podczachy, Romanów, Remki, Wola Pacyńska.
Trasa nr 3: Wola Pacyńska-Czesławów-Anatolin-Podczachy-Remki-Romanów-Podczachy (pod lasem)-Podczachy (lokal wyborczy: Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16)  plus powrót (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden popołudniowych).

Obwód głosowania nr 4 (trasa nr 4), siedziba: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21.
Granice obwodu: Podatkówek, Rakowiec, Raków, Skrzeszewy.
Trasa nr 4: Raków-Rakowiec-Podatkówek-Skrzeszewy (lokal wyborczy: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21) plus powrót (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

Zaproszenie

WÓJT GMINY PACYNA
KRZYSZTOF WOŹNIAK
Z A P R A S Z A
RODZICÓW DZIECI DO LAT 3 NA SPOTKANIE
W SPRAWIE REKRUTACJI DO ŻŁOBKA
( PLANOWANY TERMIN OTWARCIA 1 WRZEŚNIA 2024r. )
Termin spotkania
27 marca 2024r. godz. 11.00 sala posiedzeń w Urzędzie Gminy Pacyna

Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje do wzięcia!

Masz pomysł na działania lokalne?
Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje do wzięcia!

Do 27 marca 2024 roku trwa konkurs Mazowsze Lokalnie, w którym do wygrania mikrodotacje do 7000 zł. Wnioski składać mogą zarówno grupy nieformalne złożone z minimum 3 mieszkańców województwa oraz młode organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby, koła gospodyń wiejskich i inne). Szczegóły na www.mazowszelokalnie.pl

To już 11 edycja konkursu Mazowsze Lokalnie kierowanego do młodych organizacji i grup nieformalnych w województwie mazowieckim. Pula środków na mikrodotacje w 2024 roku wynosi 651 000 zł. Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 6 miesięcy w okresie od 1 czerwca do 01 listopada  2023.

Tylko w 2023 roku dotacje otrzymało 117 organizacji i grup nieformalnych. Łącznie w ciągu 10 lat z naszego wsparcia skorzystało już ok. 300 tysięcy mieszkańców, biorących udział w 1250 projektach – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My. – Dzięki otrzymanym środkom odbyło się wiele spotkań, warsztatów, festynów i pikników. Mieszkańcy Mazowsza mogli uczestniczyć m.in. w  szkoleniach dla matek – opiekunek dzieci z niepełnosprawnością,  kampanii informacyjnej o leczniczych właściwościach ziół, czy w tworzeniu  przestrzeni dla młodzieży i dorosłych z problemami psychicznymi oraz w spotkaniach z tym związanych – dodaje Prędkopowicz. To tylko niektóre przykłady działań, na realizację których przeznaczono dotychczas już ponad 6 mln zł.

Jaki jest cel programu?

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego.W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty. 

– Wspierane w poprzednich latach projekty pogłębiały integrację terytorialną i kulturową Mazowsza oraz  wzmacniały młode organizacje pozarządowe – mówi Sylwia Krzyżanowska zFundacji Fundusz Współpracy.. 

Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie?

Wnioski można składać w ramach dwóch ścieżek „inicjatywy oddolne” oraz „rozwój organizacji”. 

  1. Inicjatywy oddolne –  działania mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Ważnym elementem tych projektów powinny być działania prowadzące do zaspokojenia lokalnej potrzeby bądź rozwiązania jakiegoś problemu a także zapoczątkowania zmiany społecznej. 
  2. Rozwój organizacji – to projekty wspierające nowo powstałe organizacje (nie starsze niż 60 miesięcy). Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych i usługowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług.

Kto i jak może ubiegać się o mikrodotację?

Grupy nieformalne, składające się z minimum 3 osób lub młode organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby, koła gospodyń wiejskich itp.) mogą złożyć wniosek tylko za pośrednictwem specjalnego generatora dostępnego na www.mazowszelokalnie.pl Należy wypełnić krótki wniosek, zawierający tylko dwie strony, do którego nie trzeba dodawać żadnych załączników. 

– Zależy nam aby mikrodotacje trafiły do każdej gminy na Mazowszu. W trakcie 10 lat trwania konkursu tylko w 37 nie nie było realizowanego żadnego projektu. Są to tzw. Białe plamy, które w tym roku będą miały pierwszeństwo w trakcje oceny wniosków –  mówi Kamila Śmieciuch ze Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. – Staramy się dotrzeć z᠎­­­ informacją do wszystkich gmin ale w szczególności właśnie do tych mniej aktywnych przekonując, że w każdej wsi, grupa osób może zrobić coś dobrego dla swojej społeczności – dodaje Joanna Krasnodębska ze Stowarzyszenia BORIS. – Prowadzone są webinaria, szkolenia, inspiratoria, spotkania informacyjne oraz konsultacje telefoniczne. Ich harmonogram dostępny jest na stronie mazowszelokalnie.pl.

Wnioski w konkursie można składać do 27 marca 2024 roku do godz. 15:00. 

W przygotowaniu wniosków pomagają również Ambasadorzy programu, których lista dostępna jest na stronie www. Zachęcamy do kontaktu oraz udziału w spotkaniach oraz szkoleniach internetowych tzw. webinariach.

Konkurs dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl

Kontakt telefoniczny: +48 575 841 556 lub +48 533 218 043

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MazowszeLokalnie

***

Dodatkowe informacje:

Program realizowany przez partnerstwo czterech organizacji: Stowarzyszenie Europa i My (www.europaimy.org), Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (www.boris.org.pl), Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku (www.krzesk.pl) oraz Fundację Fundusz Współpracy (www.cofund.org.pl).

Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty i ucz się w wybranym liceum lub technikum w Polsce !

Jeżeli osiągasz dobre wyniki w nauce, chcesz się dalej rozwijać i poznać przyjaciół na całe życie – zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty! To szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. W Warszawie współpracujemy z XIV LO im. Stanisława Staszica, LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Technikum Mechatronicznym nr 1.
Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej.

  • Pokrywamy pełne koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia i biletów komunikacji miejskiej oraz częściowo szkolnych wycieczek. 
  • Organizujemy i finansujemy wakacje i ferie, podczas których uczymy się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach czy snowboardzie.
  • Wiemy, żeznajomość języków obcych jest ważna, dlatego finansujemy naukę w szkole językowej i egzaminy na certyfikaty.
  • Podchodzimy do stypendystów indywidualnie i wspieramy ich w rozwijaniu zainteresowań i pasji. Zapraszamy też do udziału w ciekawych warsztatach i projektach społecznych.
  • Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy pracujący w miastach, w których uczy się młodzież. W trudnych sytuacjach stypendyści nigdy nie są sami, mogą też liczyć na wsparcie naszych psychologów.

Zapraszamy uczniów i uczennice klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1900 złotych netto na osobę. Średnia ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak wyniki w nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednej ze szkół partnerskich Fundacji EFC.

Rekrutacja trwa do 31 marca!
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji EFC: https://efc.edu.pl/programy/horyzonty

 Więcej informacji udziela Andrzej Piękoś, apiekos@efc.edu.pl, tel. 696 649 036

***

Fundacja EFC od 13 lat wspiera dzieci, młodzież i nauczycieli w równym dostępie do rzetelnej i jakościowej edukacji. Wzmacnia szkoły w tworzeniu przyjaznego środowiska do wszechstronnego rozwoju. Promuje postawy zaangażowania społecznego i filantropii. To jedna z największych fundacji rodzinnych w Polsce. Utworzona przez polskiego biznesmena  i filantropa – Andrzeja Czerneckiego, obecnie zarządzana jest przez jego synów – Igora i Andrzeja Czerneckich. 

Do tej pory Program Stypendialny Horyzonty wsparł edukację blisko tysiąca uczniów i uczennic. Obecnie ponad 200 stypendystów i stypendystek uczy się w 18 szkołach średnich w całej Polsce.

Program prowadzony jest w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków.

KOMUNIKAT!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie informuje, że obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania  z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 – Podprogram 2023 i otrzymywania pomocy w postaci paczek żywnościowych.

Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku w GOPS Pacyna wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Nowe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania powyższej pomocy to:

2056,40 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

1590 zł – na osobę w rodzinie.

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.