Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie.

Koszt inwestycji wyniósł 162 074 zł (z czego 11 013 zł dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Termin oddania inwestycji październik 2014 r.

W ramach inwestycji wykonano następujący zakres robót:

  • dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw ( 5 figur zwierzęcych interaktywnych )
  • wykonanie nawierzchni syntetycznej ( wokół figur w strefie bezpieczeństwa )
  • ułożenie trawy z rolki – ustawienie obrzeży betonowych
  • ogrodzenie placu o wysokości 4,8 m – od strony zachodniej
  • ogrodzenie placu o wysokości 2 m z furtką – od strony południowej