,,Elektrośmieci do Związku Gmin Regionu Płockiego przekazujemy – świat ratujemy”

Poniżej zamieszczamy komunikat ZGRP:

Szanowni Państwo
Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza do udziału w konkursie pn. ,,Elektrośmieci do Związku Gmin Regionu Płockiego przekazujemy – świat ratujemy” następujące placówki: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika z terenu gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Miasto i Gmina Drobin, Miasto i Gmina Gąbin, gm. Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Gminy i Miasta Wyszogród.

Placówki biorące udział w konkursie mogą wygrać nagrody o wartości 2000 zł, 1500 zł , 500 zł JWspółorganizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, budynek S, w formie papierowej Formularz zgłoszenia do konkursu nie później niż do końca września 2017r.
Regulamin konkursu oraz Formularz zgłoszenia do konkursu znajdują się w załączeniu lub pod adresem www.zgrp.pl

Załączniku do komunikatu:
Formularz zgłoszenia
Regulamin konkursu
Plakat