Gminny Ośrodek Zdrowia – remont elewacji.

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania był: „Remont elewacji i schodów wejściowych w budynku komunalnym Gminy Pacyna przy ul. Wyzwolenia11.”
W wyniku prowadzenia postępowania w formie zapytania ofertowego dot. realizacji powyższej inwestycji wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane BUDOMAT Andrzej Majewski
Koszt inwestycji wyniósł 25 002,74 zł brutto

Zakres robót obejmował:

  • Zeskrobanie i zmycie starej farby, wykonanie gruntowania, szpachli zewnętrznej i malowania elewacji
  • Malowanie dwukrotne stolarki okiennej i drzwiowej
  • Malowanie dwukrotne obróbek blacharskich, gzymsów i ogniomurów.
  • Obłożenie schodów i podjazdu płytkami mrozoodpornymi i antypoślizgowymi
  • Malowanie dwukrotne elementów metalowych

Stan budynku przed remontem:

W trakcie realizacji:

Budynek po przeprowadzonej inwestycji: