Inwestycje_2

Budowa interaktywnego placu zabaw w SkrzeszewachZakup strojów ludowych dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca PACYNAPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomków na odcinku 722 mb
Budowa gminnego boiska sportowego w Pacynie.Przebudowa drogi gminnej w m. Kamionka na odcinku 495 mbRealizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luszynie
Budowa sieci wodociągowej z Pacyny do LuszynaPrzebudowa drogi gminnej w m. Robertów na odc. 630 mb.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Robertów , gm. Pacyna w km 0+000 - 0+746, L= 0,746 km

Strona 2