Nagrania 2017 rok

RADA GMINY PACYNA
OBRADY KOMISJI 21.02.2017
XVII SESJA RADY GMINA PACYNA 22.02.2017
RADA GMINY PACYNA
OBRADY KOMISJI 29.03.2017
XVIII SESJA RADY GMINA PACYNA 20.03.2017.
RADA GMINY PACYNA
OBRADY KOMISJI 22.05.2017
RADA GMINY PACYNA
OBRADY KOMISJI 26.05.2017
RADA GMINY PACYNA
OBRADY KOMISJI 07.06.2017
XIX SESJA RADY GMINA PACYNA 08.06.2017
RADA GMINY PACYNA OBRADY KOMISJI 28.08.2017
XX SESJA RADY GMINA PACYNA 30.08.2017
XXI SESJA RADY GMINA PACYNA 29.09.2017  RADA GMINY PACYNA OBRADY KOMISJI 29.11.2017
XXII SESJA RADY GMINA PACYNA 30.11.2017
RADA GMINY PACYNA OBRADY KOMISJI 28.12.2017
XXIII SESJA RADY GMINA PACYNA 29.12.2017