Nagrania 2019

Klauzula Informacyjna dla wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Pacyna

IV SESJA RADY GMINA PACYNA
20.03.2019
IV SESJA RADY GMINA PACYNA
20.03.2019 – FHD
V SESJA RADY GMINA PACYNA
28.06.2019 R. CZĘŚĆ I
V SESJA RADY GMINA PACYNA
28.06.2019 R. CZĘŚĆ II
VI SESJA RADY GMINA PACYNA
11.07.2019 R. CZĘŚĆ I
VI SESJA RADY GMINA PACYNA
11.07.2019 R. CZĘŚĆ II
VII SESJA RADY GMINA PACYNA
23.07.2019 R.
VII SESJA RADY GMINA PACYNA
23.07.2019 R. – (nagranie offline)
VIII SESJA RADY GMINA PACYNA 27.08.2019 R.
VIII SESJA RADY GMINA PACYNA 27.08.2019 R. – (nagranie offline)
IX SESJA RADY GMINA PACYNA 30.09.2019 R.
X SESJA RADY GMINA PACYNA 15.11.2019 R.
XI SESJA RADY GMINA PACYNA 29.11.2019 R.
XII SESJA RADY GMINA PACYNA 13.12.2019 R.
XIII SESJA RADY GMINA PACYNA 30.12.2019 R.