Odnowa miejscowości Luszyn poprzez zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości Luszyn

Koszt inwestycji wyniósł 273.562,00 zł (z czego 175.666,00 zł dotacja z PROW)
Termin realizacji 2014 rok

W ramach inwestycji wykonano następujący zakres prac:

 • roboty przygotowawcze
 • wykonanie nawierzchni betonowej gr.20 cm wraz z warstwą odsączającą z kruszywa naturalnego
  gr.20 cm
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, wraz z warstwą odsączającą z kruszywa naturalnego gr. 15 cm
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, wraz z warstwą odsączającą z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z warstwą odsączającą z kruszywa naturalnego gr.10 cm
 • ustawienie krawężników i obrzeży betonowych
 • ściek z kostki betonowej
 • ustawienie ławek parkowych, stojaków dla rowerów, znaków drogowych
 • nasadzenia zieleni ( krzewy ) i założenie trawników