UWAGA – Próba syren alarmowych – 25 Listopada 2022 r

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Gostynińskiego ! informuję, że w związku z ukończeniem kolejnego etapu budowy Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu Gostynińskiego w ramach projektu „Mazowieckie Syreny + – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” i odbioru prac montażowych w dniu 25 listopada 2022 r. od godz. 10.00 zostanie przeprowadzona głośna próba … Czytaj dalej „UWAGA – Próba syren alarmowych – 25 Listopada 2022 r”


Nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027

Ogłoszenie Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


XLII Sesja Rady Gminy Pacyna.

Zawiadamiamy, że w dniu 18 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 9:00 (sala narad) odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Pacyna. Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJjFy3Dsh1Rawj8RqvOYqEA W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS – CoV – 2 w Polsce.


Informacja w sprawie nowych wniosków o dodatek węglowy

Informujemy mieszkańców Gminy Pacyna o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego na podstawie znowelizowanej Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236). Informacja dotyczy przede wszystkim osób, których dotychczasowe wnioski pozostawiono bez rozpoznania. Wnioski można składać w siedzibie GOPS w Pacynie.


Cyfrowa gmina

Gmina Pacyna pozyskała grant w wysokości  103740,00 zł z rządowego programu Cyfrowa Gmina. Projekt grantowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem realizacji projektu Cyfrowa Gmina jest podniesienie … Czytaj dalej „Cyfrowa gmina”


Informacja dla przedsiębiorców, firm, osób prowadzących działalność gospodarczą

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory obowiązek ten mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników.


Laboratoria Przyszłości

Szkoła Podstawowa w Pacynie wzięła udział w programie „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 70 000 złotych. Za otrzymaną kwotę dokonano zakupu: W dniu 1 czerwca 2022 r., na terenie szkoły odbyło się szkolenie z zakresu … Czytaj dalej „Laboratoria Przyszłości”