Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza Matki Bożej w kościele pw.   Stanisława Biskupa w Luszynie z XIV wieku.

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW W ramach I edycji Rządowego Programu Odnowy Zabytków Polski Ład Gmina Pacyna otrzymała   na realizację inwestycji pn.:  „Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza Matki Bożej w kościele pw.   Stanisława Biskupa w Luszynie z XIV w” . środki finansowe w kwocie 329.280,00 zł. (Promesa wstępna) W dniu 11 kwietnia 2024 r. na realizację … Czytaj dalej „Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza Matki Bożej w kościele pw.   Stanisława Biskupa w Luszynie z XIV wieku.”


Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy.

Gmina Pacyna w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw  MAZOWSZE 2024  „Mazowsze dla Sołectw 2024”,  zrealizowała zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy” współfinasowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy o dofinasowanie  nr W/UMWM-UU/UM/RW/688/2024. W ramach zadania wybudowano 110 m chodnika z kostki brukowej na podbudowie żwirowo – piaskowej wraz z … Czytaj dalej „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy.”


Mammografia

Zapraszamy na bezpłatne badanie mammograficzne dla Pań w wieku 45-74 lat. Mammobus przyjedzie do miejscowości Pacyna przy Urzędzie Gminy ul. Wyzwolenia 7 w dniu 12 czerwca 2024 r., w godzinach 9:00 – 17:00 Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 19:30, tel: 58 767 34 44 lub 58 767 34 77


Zastrzeż PESEL

Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji. Warszawa, 28 maja 2024 r. Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0 Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy … Czytaj dalej „Zastrzeż PESEL”


Środki na poklęskowe odnowienie lasów.

REDG.6183.3.2024 Pacyna, 27 maja 2024 r. Mieszkańcy Gminy Pacyna W związku z pismem Starostwa Powiatowego w Gostyninie z dnia 23.05.2024 r. znak: SL.6162.304.2024 w sprawie rozpoczęcia prac planistycznych dot. przygotowania planu finansowego wydatków budżetu państwa na 2025 r. oraz środków na odnowienia poklęskowe lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa informujemy, że istnieje możliwość uzyskania środków z … Czytaj dalej „Środki na poklęskowe odnowienie lasów.”


Organizacja gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach wyborów  do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r.

O R G A N I Z A C J Agminnego przewozu pasażerskiego w wyborach wyborów  do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r. Obwód głosowania nr 1 (trasa nr 1), siedziba: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7.Granice obwodu: Czarnów, Kamionka, Kąty, Model, Pacyna, Przylaski.Trasa nr 1: Model-Lenkowiec-Kamionka-Sejkowice-Przylaski-Kąty-Czarnów-Sejkowice-Pacyna (lokal wyborczy Urząd Gminy w Pacynie, … Czytaj dalej „Organizacja gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach wyborów  do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r.”


II Sesja Rady Gminy Pacyna.

Zawiadamiamy, że w dniu 22 maja 2024 r. (środa) o godz. 9:00 (sala narad w Urzędzie Gminy – parter) odbędzie się  II Sesja Rady Gminy Pacyna. Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJjFy3Dsh1Rawj8RqvOYqEA


Nabór wniosków na bezpłatną sterylizację i kastrację oraz znakowanie zwierząt 

 Urząd Gminy w Pacynie informuje o przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie zabiegu sterylizacji / kastracji oraz znakowania zwierząt (psów i kotów  – samic i samców) utrzymywanych przez mieszkańców gminy oraz kotów wolno żyjących w ramach zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pacyna”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zabiegi, o których mowa powyżej, będą dofinansowane … Czytaj dalej „Nabór wniosków na bezpłatną sterylizację i kastrację oraz znakowanie zwierząt ”


A P E L

A  P  E  LWÓJTA  GMINY  PACYNA z  dnia  14 maja  2024 r. w sprawie ograniczenia  poboru wody na terenie gminy Pacyna W związku ze znacznym wzrostem poboru wody, co może grozić awariami stacji wodociągowych i stacji uzdatniania, przerwami dostawy wody –  bardzo  proszę o ograniczenie korzystania z wody w okresie od 14 maja 2024 r. do … Czytaj dalej „A P E L”