Poszukiwany właściciel śmieci porzuconych w Kątach!

W dniu 20 listopada pracownicy Urzędu ujawnili porzuconą znaczną ilość poremontowych i innych odpadów komunalnych (panele ścienne, pojemniki po piankach, szkło, folia, opony, fotele itp.).

Teren, na którym pozostawiono odpady, jest miejscem publicznym, nie jest przeznaczony na ich składowanie.

Zachowanie takie zasługuje na szczególne potępienie, jest niedozwolone:
• narusza przepisy o ochronie środowiska,
• stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia,
• dewastuje przestrzeń publiczną,
• naraża budżet gminy i tym samym wszystkich mieszkańców na dodatkowe wydatki związane z wywozem
śmieci ze środków publicznych,
• świadczy o zupełnym braku szacunku dla wspólnoty samorządowej.

W 21 listopada Urząd zgłosił do Policji żądanie ścigania tego wykroczenia.

Za informację, która przyczyni się do ustalenia sprawcy, Urząd przeznaczył nagrodę!