Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Robertów , gm. Pacyna w km 0+000 – 0+746, L= 0,746 km

Termin realizacji: 2010 rok

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Robertów , gm. Pacyna w km 0+000 – 0+746, L= 0,746 km  są roboty budowlane obejmujące:

  • roboty pomiarowe – 0,746 km,
  • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pod wjazdy – 2.611,00 m²
  • koryto wykonane mechanicznie gł. 10 cm – 1.193,60 m2,
  • podbudowa z kruszywa łamanego gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 1.193,00 m2,
  • wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej,
    o grubości 5 cm ( warstwa ścieralnej ) 2.238,00 m2,
  • oznakowanie drogi ( słupków szt 4, znaki szt 5) – kpl 1,
  • przepusty pod zjazdami z rur betonowych fi 50 ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej – szt 10.