Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sejkowice

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania były roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sejkowice gmina Pacyna, na terenie działki ewidencyjnej nr. 614, na odcinku od 0+0,0 do 0+382,19 mb.

Szczegółowe dane dotyczące zakresu inwestycji znajdują się w przedmiarze robót na stronie bip.pacyna.mazowsze.pl

W wyniku prowadzenia postępowania w formie zapytania ofertowego dot. realizacji powyższej inwestycji wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A

Koszt inwestycji wyniósł 95.131,53 zł brutto.
Termin realizacji wrzesień 2017.