Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomków na odcinku 722 mb

Koszt inwestycji 236 256,71 zł
Termin realizacji 2013 rok.

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomków na odcinku 722 mb są roboty budowlane obejmujące:

  • roboty pomiarowe
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 7 cm pod zagęszczeniu
  • wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej gr. 5 cm i warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej gr. 3 cm
  • oznakowanie drogi