Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Podatkówek na długości 648,31 mb

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Podatkówek gmina Pacyna, na terenie działki nr ewidencyjny 78/1, na odcinku od 0+0,0 do 0+648,31mb.
Koszt inwestycji 127.080,31 zł –  50% robót dofinansowane z dotacji z budżetu województwa mazowieckiego tj. 59.580,31 zł

Zaprojektowano przebudowę drogi gminnej o szerokości jezdni 3,0 m w następującym zakresie:

  • od 0+0,00÷550,00 mb – wykonanie warstwy bitumicznej wiążącej i ścieralnej,
  • od 0+550,00÷0+648,31 mb – wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa, warstwy bitumicznej wiążącej i ścieralnej,
  • roboty dodatkowe ( pobocza, rowy, przepusty, zjazdy, oznakowanie itp. ): pobocza na odcinku od 0+550,00÷0+648,31 mb

Termin oddania inwestycji 2016 rok.