Remont i konserwacja zieleni mogił wojennych na zabytkowym cmentarzu w Luszynie

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac remontowych na mogile wojennej zlokalizowanej na Cmentarzu Parafialnym w Luszynie polegających na naprawie betonowego obelisku z tablicą pamiątkową i obłożeniu go elementami granitowymi „Bohus”.
Koszt inwestycji 17.494 zł (otrzymano dofinansowanie na kwotę 15.000 zł z od Wojewody Mazowieckiego)

Zakres robót obejmuje:
1. montaż elementów z granitu „Bohus” o wymiarach:
– 2,30 x 2,30 m
– 0,47 x 2,04 m
– 0,47 x 2,04 m
– 0,47 x 2,04 m
– 0,47 x 2,04 m
2. robocizna tj. wszystkie roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wszystkie roboty montażowe i
kamieniarskie.
Termin realizacji 2016 rok.