Władze

Wójt Gminy:
Tomasz Klimczak
tel. 24 285-80-54 (sekretariat)
24 285-80-69

Sekretarz Gminy:
Waldemar Rachubiński
tel. 24 285-80-64

Skarbnik Gminy:
Elżbieta Szymańska
tel. 24 285-80-55

Przewodnicząca Rady Gminy:
Maria Obidowska
tel. 24 285-80-54 (sekretariat)