Zwierzęta bezdomne

 1. Bezpłatna sterylizacja/ kastracja w Gminie Pacyna.
 2. Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji kota/psa.
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli / utrzymywanie* psa/psów * rasy uznawanej za agresywną.
 4. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pacyna w zakresieOchrony przed bezdomnymi zwierzętami.
  – Prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
  – Prowadzenia grzebowiska.
  – Prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 5. Uchwała Nr 112/XX/2021
  Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych  i ich części.
 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli / utrzymywanie* psa/psów * rasy uznawanej za agresywną.
 7. Co robić w razie znalezienia błąkającego się lub rannego psa/kota?
 8. Procedura postępowania w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia, które uległo wypadkowi drogowemu z terenu gminy pacyna.