Zwierzęta bezdomne

  1. Co robić w razie znalezienia błąkającego się lub rannego psa/kota?
  2. Procedura postępowania w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia, które uległo wypadkowi drogowemu z terenu Gminy Pacyna.
  3. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Pacyna.
  4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pacyna w 2023 roku.
  5. UCHWAŁA NR 112/XX/2021 RADY GMINY PACYNA
    z dnia 30 marca 2021 r.
    w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  6. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pacyna