Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r. W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu … Czytaj dalej Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Komunikat – obowiązek złożenia deklaracji

  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO URZĘDU GMINY W PACYNIE DO 31 STYCZNIA 2020 R. Urząd Gminy w Pacynie przypomina o obowiązku złożenia do 31 stycznia 2020 r. pierwszych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy. Powyższy obowiązek wynika z zapisów ustawy z dnia 13 … Czytaj dalej Komunikat – obowiązek złożenia deklaracji

Zbiorczy katalog ofert produktów eksportowych

Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działań wspierających rozwój gospodarczy regionu realizuje szereg przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję przedsiębiorczości i kreowanie współpracy gospodarczej, również w wymiarze międzynarodowym. W tym też zakresie na szczeblu samorządu prowadzona jest współpraca i odbywają się spotkania z przedstawicielami władz administracyjnych oraz agend gospodarczych, publicznych  i prywatnych z regionów innych państw, … Czytaj dalej Zbiorczy katalog ofert produktów eksportowych

Nabór zgłoszeń dotyczących wymiany pokryć dachowych zawierających azbest

Wójt Gminy Pacyna zawiadamia mieszkańców gminy, że w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest, trwa nabór zgłoszeń dotyczących wymiany pokryć dachowych zawierających azbest w zakresie demontażu oraz odbioru wyrobów zdemontowanych do utylizacji. Uprasza się osoby, które  planują wymianę pokryć eternitowych, o zgłoszenie ilości płyt lub m2 zdemontowanych wyrobów azbestowych do utylizacji w Urzędzie … Czytaj dalej Nabór zgłoszeń dotyczących wymiany pokryć dachowych zawierających azbest

System BDO – Informacja o zmianach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba odpadów zwolnionych z ewidencjonowania wzrosła do 46 grup. Wprowadzona zmiana jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających niewielkie ilości odpadów. Zwolnienie z obowiązku … Czytaj dalej System BDO – Informacja o zmianach.

Grypa ptaków (HPAI) – zasady postępowania.

Informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów: 22 623 10 65, 22 623 27 80, 22 623 13 56 lub wysyłając pytanie na adres: aipytania@wetgiw.gov.pl . ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY: karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; przetrzymywanie … Czytaj dalej Grypa ptaków (HPAI) – zasady postępowania.

Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  D E K L A R A C J E   O D P A D O W E Urząd Gminy w Pacynie informuje, iż od 2 stycznia 2020 r. rozpoczął przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypominamy, że ww. deklaracje zobowiązani są złożyć: właściciele/zarządcy nieruchomości zamieszkałych i właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych oraz … Czytaj dalej Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Bezpłatna mammografia – 13 stycznia 2020 r.

Bezpłatna mammografia w technologi cyfrowej dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania (Kobiety nieobjęte programem profilaktycznym – badanie płatne 80 zł; do rejestracji proszę przygotować numer PESEL i nr telefonu) miejsce badania: 13 stycznia 2020 r. – poniedziałek Urząd Gminy w Pacynie, ul Wyzwolenia 7, 09-541 … Czytaj dalej Bezpłatna mammografia – 13 stycznia 2020 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych !

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacyna w 2020 roku. Odbiór odpadów będzie realizowany w godzinach od 6:00 do 22:00, w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie. Firma odbierająca odpady komunalne nie zmieniła się. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020 r Harmonogram odbioru odpadów komunalnych wielorodzinne 2020 r