System BDO – Informacja o zmianach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba odpadów zwolnionych z ewidencjonowania wzrosła do 46 grup. Wprowadzona zmiana jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających niewielkie ilości odpadów. Zwolnienie z obowiązku … Czytaj dalej System BDO – Informacja o zmianach.

Grypa ptaków (HPAI) – zasady postępowania.

Informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów: 22 623 10 65, 22 623 27 80, 22 623 13 56 lub wysyłając pytanie na adres: aipytania@wetgiw.gov.pl . ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY: karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; przetrzymywanie … Czytaj dalej Grypa ptaków (HPAI) – zasady postępowania.

Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  D E K L A R A C J E   O D P A D O W E Urząd Gminy w Pacynie informuje, iż od 2 stycznia 2020 r. rozpoczął przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypominamy, że ww. deklaracje zobowiązani są złożyć: właściciele/zarządcy nieruchomości zamieszkałych i właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych oraz … Czytaj dalej Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Bezpłatna mammografia – 13 stycznia 2020 r.

Bezpłatna mammografia w technologi cyfrowej dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania (Kobiety nieobjęte programem profilaktycznym – badanie płatne 80 zł; do rejestracji proszę przygotować numer PESEL i nr telefonu) miejsce badania: 13 stycznia 2020 r. – poniedziałek Urząd Gminy w Pacynie, ul Wyzwolenia 7, 09-541 … Czytaj dalej Bezpłatna mammografia – 13 stycznia 2020 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych !

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacyna w 2020 roku. Odbiór odpadów będzie realizowany w godzinach od 6:00 do 22:00, w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie. Firma odbierająca odpady komunalne nie zmieniła się. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020 r Harmonogram odbioru odpadów komunalnych wielorodzinne 2020 r

Informacja o zasadach wydobywania pisaku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych.

1. Wydobywanie kopalin. Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868ze zm.) pozwalają na wydobywanie kopalin, w tym piasku i żwiru, na podstawie koncesji udzielanych przez organy administracji geologicznej – starostów lub marszałków województw. Istniejący stan prawny dopuszcza też wydobywanie piasków i żwirów bez koncesji … Czytaj dalej Informacja o zasadach wydobywania pisaku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych.

Harmonogram dyżurów w PNPP – I kwartał 2020 r.

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie. Harmonogram dyżurów na I … Czytaj dalej Harmonogram dyżurów w PNPP – I kwartał 2020 r.

Zapraszanie do udziału w projekcie ANCHOR

Poznaj i uratuj dla potomności historię swoich rodzinnych stron ! Szanowni mieszkańcy gmin: Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gostynin, Miasto Gostynin, Łąck, Gąbin, Szczawin Kościelny, Pacyna, Sanniki, Słubice i Iłów! Działająca na terenie Waszej gminy Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM realizuje w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI i WSPÓLNY TRAKT (Polska) oraz ALTO CASERTANO … Czytaj dalej Zapraszanie do udziału w projekcie ANCHOR

Przekazanie samochodu dla OSP Rybie

W sobotę 21 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste przekazanie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Rybie pojazdu Nissan Pathfinder. Auto zostało odpowiednio wyposażone i oznakowane, tak aby od razu mogło pełnić swoje zadania. Samochód został pozyskany nieodpłatnie przez Gminę Pacyna z Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu.