Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. i obowiązek wpisu do BDO.

K O M U N I K A T dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. oraz bazy danych o produktach i opakowaniach w gospodarce odpadami (BDO) Od 1 stycznia 2020 roku zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku Gmina Pacyna będzie realizowała samodzielnie. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Pacyna … Czytaj dalej Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. i obowiązek wpisu do BDO.

Poszukiwany właściciel śmieci porzuconych w Kątach!

W dniu 20 listopada pracownicy Urzędu ujawnili porzuconą znaczną ilość poremontowych i innych odpadów komunalnych (panele ścienne, pojemniki po piankach, szkło, folia, opony, fotele itp.). Teren, na którym pozostawiono odpady, jest miejscem publicznym, nie jest przeznaczony na ich składowanie. Zachowanie takie zasługuje na szczególne potępienie, jest niedozwolone: • narusza przepisy o ochronie środowiska, • stanowi … Czytaj dalej Poszukiwany właściciel śmieci porzuconych w Kątach!

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Hubertus”

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Hubertus” w sezonie 2019/2020 Październik : 26 – dziki , sarny , jelenie ( las Dębowy-  Gatka , las Góry , ) Listopad : 3 – „ Polowanie Hubertowskie” – dziki , sarny , jelenie , szkodniki  ( Las i łąki : model i Luszyn) 16- dziki , sarny , … Czytaj dalej Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Hubertus”

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Wobec powyższego osoby zainteresowane sprawą proszę o złożenie informacji o ilości posiadanych i zadeklarowanych do utylizacji odpadów takich jak: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, … Czytaj dalej Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r. … Czytaj dalej Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych