Inwestycje

Spis inwestycji będzie aktualizowany na bieżąco. Inwestycje wcześniejsze, już zakończone będą uzupełnianie sukcesywnie.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości ModelPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości PodczachyPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Sejkowice
Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzeszewy 21Zakup nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnejPrzebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Podatkówek
Remont i konserwacja zieleni mogił wojennych na zabytkowym cmentarzu w LuszynieBudowa systemu wizualizacji z remontem układu sterowania pompowni ścieków w PacynieMontaż monitoringu jako element gminnego boiska sportowego.
Przebudowa drogi w miejscowości Raków na długości 650 mb.Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w LuszynieBudowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie
Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn.Odnowa miejscowości Luszyn poprzez zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości LuszynPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków na odcinku 1000 mb


Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku ZSO w PacynieBudowa interaktywnego placu zabaw w Skrzeszewach
Zakup strojów ludowych dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca PACYNA

Strona 2