Informacja o numerach kont do opłaty za odpady komunalne.

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego zawiadamia, że indywidualne numery kont, na które należy dokonywać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Przypominamy, że w przypadku nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wpłatę należy uiścić do 15-ego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, np. opłata za grudzień do 15-ego stycznia. Natomiast roczną ryczałtową opłatę od nieruchomości, na … Czytaj dalej Informacja o numerach kont do opłaty za odpady komunalne.

KOMUNIKAT WS. ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pacyna          Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że: dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, na dzień: 10 stycznia 2019 r. wyznaczony został termin odbioru odpadów segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło); dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej (wielorodzinnej), na dzień: 09 stycznia 2019 r. wyznaczony został termin odbioru niesegregowanych … Czytaj dalej KOMUNIKAT WS. ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

ARiMR szkolenie z obsługi portalu IRZplus

Gostynińskie Biuro Powiatowe ARiMR 09-500 Gostynin, ul. Dybanka 4 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE dotyczące składania przez internet zgłoszeń dotyczących zwierząt za pomocą aplikacji Portal IRZplus DATA: 17 stycznia 2019 (czwartek) GODZINA: 10:00 MIEJSCE: Urząd Gminy w Pacynie          

Zgłoszenie polowania – Koło Łowieckie „HUBERTUS” w Płocku

  W związku z realnym zagrożeniem dalszego rozprzestrzeniania się choroby ASF i uzgodnieniami w Ministerstwie Środowiska w dniu 04.12.2018. wprowadzono działania specjalne zmierzające  do dalszej redukcji dzików podczas polowań zbiorowych-polowania zbiorowe wielkoobszarowe (z naganką i psami). W związku z powyższym zgłaszamy dodatkowe polowanie w dniu 12 stycznia 2019 roku na obszarze obwodu 378 w godz. … Czytaj dalej Zgłoszenie polowania – Koło Łowieckie „HUBERTUS” w Płocku

WDRAŻANIE INICJATYWY LEADER 2016-2018

WDRAŻANIE INICJATYWY LEADER 2016-2018 Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM zakończyła realizację I etapu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). W wyniku 22 przeprowadzonych naborów Rada LGD do dofinansowania w ramach dostępnych środków wybrała 96 wniosków. Szczególnie dużym zainteresowaniem dotacjami wykazali się nasi przedsiębiorcy, którzy prawie w całości wykorzystali budżet przeznaczony na lata 2016-2018. Szczęśliwi beneficjenci pomocy … Czytaj dalej WDRAŻANIE INICJATYWY LEADER 2016-2018

Portal IRZplus – Zgłoś zwierzęta przez internet!

Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych, spisów rocznych trzody oraz sprawdzania ilości zwierząt zarejestrowanych w siedzibie stada.

OGŁOSZENIE dla zainteresowanych uprawą maku lub konopi

Pacyna, 26  listopada 2018 r. O G Ł O S Z E N I E Urząd  Gminy  w  Pacynie  informuje,  że  osoby  zainteresowane  uprawą  maku  lub  konopi włóknistych w  2019 r.  proszone  są  o  zgłoszenie  tych  zamierzeń  najpóźniej  do  7   grudnia   2018r.  (pokój  nr  8). W zgłoszeniu należy podać: – odmianę maku lub konopi włóknistych, … Czytaj dalej OGŁOSZENIE dla zainteresowanych uprawą maku lub konopi