Włączenie jednostki OSP do KSRG oraz przekazanie pojazdów i sprzętu dla jednostek OSP powiatu gostynińskiego

26 kwietnia 2023 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik wraz z Zastępcą Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adamem Koniecznym i Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Jarosławem Piotrowskim, wzięli udział w uroczystej zbiórce, w miejscowości Pacyna, którą zorganizowano na okoliczność włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Modelu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz przekazania pojazdów pożarniczych i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gostynińskiego.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Sekretarzowi Stanu Panu Maciejowi Wąsikowi. Następnie odegrano i odśpiewano Hymn Państwowy oraz podniesiono flagę na maszt. Po przywitaniu zebranych gości przez Wójta Krzysztofa Woźniaka, dokonano uroczystego wręczenia Decyzji Komendanta Głównego o włączeniu z dniem 1 maja 2023 roku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Modelu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie aktów przekazania pojazdów oraz sprzętu pożarniczego.

Wyposażenie niezbędne do profesjonalnej realizacji zadań odebrali druhowie jednostek:

  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacynie (gm. Pacyna) – średni samochód ratowniczo-gaśniczy;
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewach (gm. Pacyna) – lekki samochód kwatermistrzowski;
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Modelu (gm. Pacyna) – zestaw hydrauliczny;
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Lucieniu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Helenowie, (gm. Gostynin) – pojazdy wielozadaniowe ATV typu quad.

Na zakończenie uroczystego apelu zaproszeni goście zabrali głos, składając życzenia i dziękując strażakom za ich poświęcenie oraz podkreślając, jak ważną rolę odgrywają ochotnicze straże pożarne w systemie bezpieczeństwa kraju.

Sekretarz Stanu Pan Maciej Wąsik złożył gratulacje i podziękowania dla wszystkich strażaków i całej społeczności lokalnej powiatu gostynińskiego i gminy Pacyna. Podziękował  druhom za to, że rozwijają siebie, uczestniczą w szkoleniach, uczą się nowych rzeczy, że tak chętnie garną się do ochrony przeciwpożarowej. Dodał, że jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych stanowią ogromną siłę. Zachęcał również młodzież do wstępowania do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy jednostkach OSP. Na zakończenie wypowiedzi złożył strażakom w imieniu własnym oraz polskiego rządu najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka.

Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny zwracając się do zebranych na uroczystości druhów OSP, podkreślił:
„Dokładamy do Waszego męstwa, odwagi, honoru i pasji ten sprzęt, który jest niezbędny do tego, żebyście mogli doskonale realizować swoje zadania, będąc najbliżej lokalnej społeczności.

Jesteście bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego naszego kraju, dzięki czemu Państwowa Straż Pożarna może realizować się też w różnego rodzaju działaniach międzynarodowych. Życie pokazuje, jak ta wspólnota ratownicza jest dziś niezmiernie istotna i tu mamy wielkie połączenie naszych formacji”!

Udział w wydarzeniu wzięli, m.in.: Pan Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadbryg. Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Jarosław Piotrowski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, Pani Maria Bożena Gajewska – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Jacek Sokołowski – Radca Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Mariusz Ostrowski – Komendant Powiatowy PSP w Gostyninie, insp. Zbigniew Włodkowski – Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie, dh Karol Podleśny – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyninie, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boryszewski, przedstawiciele władz samorządowych, druhowie okolicznych jednostek i lokalna społeczność.

Opracowanie: sekc. Katarzyna Urbanowska – Oficer prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.