Spotkanie z Panem Maciejem Wąsikiem Sekretarzem Stanu w MSWiA

22 września 2023 r., w Skrzeszewach odbyło się spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panem Maciejem Wąsikiem.
Tematami rozmowy była współpraca z samorządami, troska o Ochotniczą Straż Pożarną, a także atak opozycji na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy broniących naszych granic.
Na sali było 140 osób. Był entuzjazm, pewność i wielkie wsparcie. Bardzo dobre nastroje.
Dziękujemy Panu Ministrowi Maciejowi Wąsikowi, wszystkim gościom i mieszkańcom za przybycie.
Jednostki OSP z terenu gminy Pacyna otrzymały dofinansowanie w kwocie 100 000 zł. Dziękujemy

Portal INTERNET.GOV.PL

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

 • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
 • zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
 • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
 • dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych. 

Pierwsze 8 miesięcy funkcjonowania portalu INTERNET.GOV.PL to:

 • Ponad 7 milionów punktów adresowych w zasięgu dostępu do internetu w całym kraju, w tym ponad 5,5 miliona punktów adresowych w zasięgu internetu światłowodowego;
 • Ponad 260 tysięcy unikalnych użytkowników portalu;
 • Ponad 12 milionów wyświetleń strony internetowej INTERNET.GOV.PL;
 • Ponad 30 tysięcy Obywateli, którzy zgłosili zapotrzebowanie na szybki internet za pośrednictwem systemu.

Komunikat Nr 2 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie w załączeniu przekazuje Komunikat Nr 2 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pacyna, awaryjnie zasilanego przez Stację Uzdatniania Wody w Anatolinie, gm. Pacyna zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Pacyna, Kamionka, Model, Janówek, Rezlerka, Sejkowice, Łuszczanówek, Słomków, Luszyn.

Załącznik:

Komunikat Nr 2 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie

Dzień Patrona

8 września 2023r., odbył się 44 Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie.
Gośćmi honorowymi byli:

 • Katarzyna Niedźwiedzka -srebrna medalistka Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi (2014r.) i brązowej medalistki z Vancouver (2010r.) w łyżwiarstwie szybkim w wyścigach drużynowych.
 • Katarzyna Deberny – olimpijka z Pekinu (2008r.) – 9. miejsce (w klasie Laser Radial), 5-krotna Mistrzyni Świata, złota i brązowa medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Świata.
 • Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Sportową część uroczystości poprowadzili zawodnicy drużyny Rugby Klubu RC ORKAN Sochaczew. Zaprezentowali swoje umiejętności, przybliżyli reguły i zasady gry tej dyscypliny. Sponsorem uroczystości była Fundacja Orły Sportu

Zwieńczeniem wydarzenia było wspólne pamiątkowe zdjęcie gości i całej społeczności szkolnej.

Komunikat w sprawie jakości wody

K O M U N I K A T
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
z wodociągu w Pacynie

Informuję mieszkańców: Pacyny, Kamionki, Modela, Janówka, Rezlerki, Sejkowic, Łuszczanówka, Słomkowa, Luszyna, że woda w wodociągu zasilana jest ze Stacji Uzdatniania Wody w Anatolinie.

Woda nadaje się do celów spożywczych i socjalnych.

W Ó J T
(-) Krzysztof Woźniak

Komunikat.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w odociągu publicznego Pacyna,
zaopatrującego mieszkańców’ miejscowości: Pacyna, Kamionka, Model, Janówek,
Rezlerka, Sejkowice, Łuszczanówek, Słomków, Lu szyn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 13.09.2023 r. wynikiem badania wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej Gminy Pacyna w dniu 21.08.2023 r. stwierdził, że woda w ww. wodociągu z uwagi na przekroczenie zawartości glinu nie spełnia wymagań chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym należy przestrzegać następujących wskazówek:

 1. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.
 2. Woda może być wykorzystywana do celów sanitamo-bytowych.

Gmina Pacyna została zobowiązana do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom oraz podjęcia natychmiastowych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Załączniki: Komunikat nr 1

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 32 w Pacynie

Na podstawie § 14 ust. 3 Uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. oraz Uchwały nr 2 Komisji Okręgowej Nr 32 w Pacynie z dnia 8 września 2023 r. zawiadamia się wyborców Okręgu Wyborczego nr 32 o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 24 września 2023 roku.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 32 w Pacynie podjęła Uchwałę o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania, gdyż w terminie do 4 września 2023 r. zarejestrowano dwóch kandydatów, co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.

W dwumandatowym Okręgu Wyborczym nr 32 w Pacynie członkami Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Gostynińskiego zostali:

Adamczyk Łukasz, lat 40, zam. Anatolin
Świerczyński Andrzej, lat 45, zam. Kąty

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
/-/ Agnieszka Jóźwik

KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie informuje, że nadal istnieje możliwość korzystania z  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 Plus i otrzymywania pomocy w postaci paczek żywnościowych.

Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku w GOPS Pacyna w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2023r.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania powyższej pomocy to:

1823,60 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

1410 zł – na osobę w rodzinie.

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.

Świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.

ZUS, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Po 1 stycznia 2024 r. osoby te otrzymają wypłaty w nowej wysokości. Zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy
(od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.) zostanie otwarty 1 lutego 2024 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie, przez:

 • aplikację mobilną mZUS,
 • PUE ZUS,
 • portal Emp@tia,
 • bankowość elektroniczną banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.