Informacja

„Wójt Gminy Pacyna ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 118/1, 118/2, 118/3) w Remkach, gm. Pacyna (dane o przetargu na stronie internetowej www.bip.pacyna.mazowsze.pl oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Pacynie)”.