Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla

WÓJT GMINY PACYNA

Pacyna, 11 maja 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E
o sprzedaży końcowej węgla

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236; z 2023 r., poz. 877) Wójt Gminy Pacyna ogłasza (informuje), że od 15 maja 2023 r. rozpocznie się sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji gminy.

Nie obowiązują limity ilościowe węgla; sprzedaż jest możliwa dla wszystkich osób uprawnionych do dodatku węglowego (osoby spoza gminy Pacyna zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie z gminy będącej miejscem ich zamieszkania o uprawnieniu do dodatku węglowego).

Wnioski w ramach sprzedaży końcowej będą przyjmowane od 15 maja 2023 r. do wyczerpania posiadanego wolumenu węgla, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.

Gmina Pacyna posiada do sprzedaży końcowej węgiel:

1) groszek: 420 kg
2) orzech: 180 kg

Cena węgla bez względu na rodzaj wynosi 1950,00 zł brutto za tonę (cena nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego).

Wójt
(-) Krzysztof Woźniak