KOMUNIKAT!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie informuje, że obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania  z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 – Podprogram 2023 i otrzymywania pomocy w postaci paczek żywnościowych.

Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku w GOPS Pacyna wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Nowe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania powyższej pomocy to:

2056,40 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

1590 zł – na osobę w rodzinie.

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.