Zaproszenie

WÓJT GMINY PACYNA
KRZYSZTOF WOŹNIAK
Z A P R A S Z A
RODZICÓW DZIECI DO LAT 3 NA SPOTKANIE
W SPRAWIE REKRUTACJI DO ŻŁOBKA
( PLANOWANY TERMIN OTWARCIA 1 WRZEŚNIA 2024r. )
Termin spotkania
27 marca 2024r. godz. 11.00 sala posiedzeń w Urzędzie Gminy Pacyna