Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy.

Gmina Pacyna w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw  MAZOWSZE 2024  „Mazowsze dla Sołectw 2024”,  zrealizowała zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy” współfinasowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy o dofinasowanie  nr W/UMWM-UU/UM/RW/688/2024. W ramach zadania wybudowano 110 m chodnika z kostki brukowej na podbudowie żwirowo – piaskowej wraz z obrzeżami. Inwestycja poprawiła  walory estetyczne miejscowości Skrzeszewy.

W dniu 29 maja br. przy udziale Wójta Gminy Pacyna Tomasza Klimczaka oraz przedstawiciela  Wykonawcy  Michała Bartosika, firmy BUD-MAX Anna Bartosik  odbył się odbiór w.w. inwestycji.