Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje do wzięcia!

Masz pomysł na działania lokalne?
Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje do wzięcia!

Do 27 marca 2024 roku trwa konkurs Mazowsze Lokalnie, w którym do wygrania mikrodotacje do 7000 zł. Wnioski składać mogą zarówno grupy nieformalne złożone z minimum 3 mieszkańców województwa oraz młode organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby, koła gospodyń wiejskich i inne). Szczegóły na www.mazowszelokalnie.pl

To już 11 edycja konkursu Mazowsze Lokalnie kierowanego do młodych organizacji i grup nieformalnych w województwie mazowieckim. Pula środków na mikrodotacje w 2024 roku wynosi 651 000 zł. Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 6 miesięcy w okresie od 1 czerwca do 01 listopada  2023.

Tylko w 2023 roku dotacje otrzymało 117 organizacji i grup nieformalnych. Łącznie w ciągu 10 lat z naszego wsparcia skorzystało już ok. 300 tysięcy mieszkańców, biorących udział w 1250 projektach – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My. – Dzięki otrzymanym środkom odbyło się wiele spotkań, warsztatów, festynów i pikników. Mieszkańcy Mazowsza mogli uczestniczyć m.in. w  szkoleniach dla matek – opiekunek dzieci z niepełnosprawnością,  kampanii informacyjnej o leczniczych właściwościach ziół, czy w tworzeniu  przestrzeni dla młodzieży i dorosłych z problemami psychicznymi oraz w spotkaniach z tym związanych – dodaje Prędkopowicz. To tylko niektóre przykłady działań, na realizację których przeznaczono dotychczas już ponad 6 mln zł.

Jaki jest cel programu?

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego.W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty. 

– Wspierane w poprzednich latach projekty pogłębiały integrację terytorialną i kulturową Mazowsza oraz  wzmacniały młode organizacje pozarządowe – mówi Sylwia Krzyżanowska zFundacji Fundusz Współpracy.. 

Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie?

Wnioski można składać w ramach dwóch ścieżek „inicjatywy oddolne” oraz „rozwój organizacji”. 

 1. Inicjatywy oddolne –  działania mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Ważnym elementem tych projektów powinny być działania prowadzące do zaspokojenia lokalnej potrzeby bądź rozwiązania jakiegoś problemu a także zapoczątkowania zmiany społecznej. 
 2. Rozwój organizacji – to projekty wspierające nowo powstałe organizacje (nie starsze niż 60 miesięcy). Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych i usługowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług.

Kto i jak może ubiegać się o mikrodotację?

Grupy nieformalne, składające się z minimum 3 osób lub młode organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby, koła gospodyń wiejskich itp.) mogą złożyć wniosek tylko za pośrednictwem specjalnego generatora dostępnego na www.mazowszelokalnie.pl Należy wypełnić krótki wniosek, zawierający tylko dwie strony, do którego nie trzeba dodawać żadnych załączników. 

– Zależy nam aby mikrodotacje trafiły do każdej gminy na Mazowszu. W trakcie 10 lat trwania konkursu tylko w 37 nie nie było realizowanego żadnego projektu. Są to tzw. Białe plamy, które w tym roku będą miały pierwszeństwo w trakcje oceny wniosków –  mówi Kamila Śmieciuch ze Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. – Staramy się dotrzeć z᠎­­­ informacją do wszystkich gmin ale w szczególności właśnie do tych mniej aktywnych przekonując, że w każdej wsi, grupa osób może zrobić coś dobrego dla swojej społeczności – dodaje Joanna Krasnodębska ze Stowarzyszenia BORIS. – Prowadzone są webinaria, szkolenia, inspiratoria, spotkania informacyjne oraz konsultacje telefoniczne. Ich harmonogram dostępny jest na stronie mazowszelokalnie.pl.

Wnioski w konkursie można składać do 27 marca 2024 roku do godz. 15:00. 

W przygotowaniu wniosków pomagają również Ambasadorzy programu, których lista dostępna jest na stronie www. Zachęcamy do kontaktu oraz udziału w spotkaniach oraz szkoleniach internetowych tzw. webinariach.

Konkurs dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl

Kontakt telefoniczny: +48 575 841 556 lub +48 533 218 043

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MazowszeLokalnie

***

Dodatkowe informacje:

Program realizowany przez partnerstwo czterech organizacji: Stowarzyszenie Europa i My (www.europaimy.org), Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (www.boris.org.pl), Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku (www.krzesk.pl) oraz Fundację Fundusz Współpracy (www.cofund.org.pl).

Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty i ucz się w wybranym liceum lub technikum w Polsce !

Jeżeli osiągasz dobre wyniki w nauce, chcesz się dalej rozwijać i poznać przyjaciół na całe życie – zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty! To szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. W Warszawie współpracujemy z XIV LO im. Stanisława Staszica, LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Technikum Mechatronicznym nr 1.
Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej.

 • Pokrywamy pełne koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia i biletów komunikacji miejskiej oraz częściowo szkolnych wycieczek. 
 • Organizujemy i finansujemy wakacje i ferie, podczas których uczymy się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach czy snowboardzie.
 • Wiemy, żeznajomość języków obcych jest ważna, dlatego finansujemy naukę w szkole językowej i egzaminy na certyfikaty.
 • Podchodzimy do stypendystów indywidualnie i wspieramy ich w rozwijaniu zainteresowań i pasji. Zapraszamy też do udziału w ciekawych warsztatach i projektach społecznych.
 • Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy pracujący w miastach, w których uczy się młodzież. W trudnych sytuacjach stypendyści nigdy nie są sami, mogą też liczyć na wsparcie naszych psychologów.

Zapraszamy uczniów i uczennice klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1900 złotych netto na osobę. Średnia ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak wyniki w nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednej ze szkół partnerskich Fundacji EFC.

Rekrutacja trwa do 31 marca!
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji EFC: https://efc.edu.pl/programy/horyzonty

 Więcej informacji udziela Andrzej Piękoś, apiekos@efc.edu.pl, tel. 696 649 036

***

Fundacja EFC od 13 lat wspiera dzieci, młodzież i nauczycieli w równym dostępie do rzetelnej i jakościowej edukacji. Wzmacnia szkoły w tworzeniu przyjaznego środowiska do wszechstronnego rozwoju. Promuje postawy zaangażowania społecznego i filantropii. To jedna z największych fundacji rodzinnych w Polsce. Utworzona przez polskiego biznesmena  i filantropa – Andrzeja Czerneckiego, obecnie zarządzana jest przez jego synów – Igora i Andrzeja Czerneckich. 

Do tej pory Program Stypendialny Horyzonty wsparł edukację blisko tysiąca uczniów i uczennic. Obecnie ponad 200 stypendystów i stypendystek uczy się w 18 szkołach średnich w całej Polsce.

Program prowadzony jest w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków.

KOMUNIKAT!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie informuje, że obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania  z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 – Podprogram 2023 i otrzymywania pomocy w postaci paczek żywnościowych.

Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku w GOPS Pacyna wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Nowe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania powyższej pomocy to:

2056,40 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

1590 zł – na osobę w rodzinie.

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

OPTO-BUS

POTRZEBUJESZ OKULARÓW
Zapraszamy na bezpłatne komputerowe badanie wzroku !
OPTO-BUS
28 marca 2024 r. (czwartek)

Parking przy Urzędzie Gminy Pacyna
ul. Wyzwolenia 7
w godz. 11:00 – 12:00

OBOWIĄZUJĄ zapisy pod numerem 690 070 902

OFERUJEMY PAŃSTWU:

 1. BADANIE POD KĄTEM OSTROŚCI WZROKU
 2. MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA OKULARÓW PO ATRAKCYJNYCH CENACH
  • DO PRACY  PRZY KOMPUTERZE
  • DLA KIEROWCÓW
  • DO CZYTANIA I CHODZENIA
  • PROGRESYWNE
 3. PROFESJONALNY DOBÓR SZKIEŁ I OPRAW OKULAROWYCH
 4. ETUI DO OKULARÓW GRATIS

DZIECI POWYŻEJ 15 ROKU ŻYCIA TOP-OPTYKA SALON OPTYCZNY
Karczew ul. Widok 4

Rekrutacja do przedszkola.

Przedszkole Samorządowe w Pacynie
Skrzeszewy 21
09-541 Pacyna 

ZAPRASZAMY

*Przedszkole Samorządowe w Pacynie  serdecznie zaprasza rodziców do zapisu dzieci 3,4,5,6-letnich do naszego przedszkola na rok szkolny 2024/2025 .
Rekrutacja jest prowadzona od 01.03.2024r. do 31.03.2024r.

Przedszkole w Skrzeszewach i oddział w Luszynie oferuje pobyt dziecka od godz.7:00-16:00

 • Oferujemy: zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, język angielski, religię, zajęcia z pedagogiem, zajęcia z psychologiem.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek).
 • Przedszkole zapewnia właściwą opiekę i miłą rodzinną atmosferę.
 • Dysponujemy dużymi, przestronnymi salami.
 • Organizujemy dzieciom ciekawe zajęcia, wycieczki autokarowe, imprezy okolicznościowe i integracyjne.

TERMINY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się      w dnach od l marca do 31 marca. W tym okresie trwa składanie kart zgłoszenia dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w systemie naboru, za pośrednictwem papierowej wersji kart zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów  w przedszkolu.
 2. Do 14 kwietnia trwają prace komisji rekrutacyjnej.
 3. Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola odbywa się 15 kwietnia od godz. 12:00 w siedzibie przedszkola. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym. Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola.
 4. Od 15 do 22 kwietnia — przyjmowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.             
 5. Od 27 kwietnia do 5 maja – przyjmowanie przez dyrektora odwołań, do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 6. Od  01 do 15 czerwca – podpisywanie umów z przedszkolem  na usługi wychowania przedszkolnego.
 7. Do 31 sierpnia w przypadku pojawienia się wolnych miejsc w przedszkolu, nabór uzupełniający, rozpatrywanie wniosków odwoławczych.

Dyrektor: Grażyna Kozłowska     
Telefon kontaktowy: (24) 28-58-102 

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie.

Lp.Data dyżuruGodziny dyżuruDyżurujący członkowie komisji
1.29.02.2024 r.11:00 – 15:00Mariola Ewa Studzińska
Aneta Katarzyna Czerwińska
Barbara Anna Lewandowska
2.1.03.2024 r.11:00 – 15:00Marzena Krysztofik
Wiesław Wojtalewicz
3.2.03.2024 r.9:00 – 12:00Mirosław Malejka
Wiesław Wojtalewicz
Renata Marta Dolniak  
4.4.03.2024 r.10:00 – 16:00Komisja w pełnym składzie      
5.11.04.2024 r.13:00 – 15:00Mariola Ewa Studzińska
Aneta Katarzyna Czerwińska
Barbara Anna Lewandowska
6.12.04.2024 r.13:00 – 15:00Marzena Krysztofik
Renata Marta Dolniak
7.13.04.2024 r.13:00 – 15:00  Mirosław Malejka
Wiesław Wojtalewicz
8.14.04.2024 r.12:00 – 16:00Komisja w pełnym składzie    

Siedziba  Gminnej  Komisji  Wyborczej:  Urząd  Gminy  w  Pacynie  (sala  narad  –  parter),
tel. 24 285 80 54, e-mail: gmina@pacyna.mazowsze.pl

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

 • w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00;
 • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;
 • ponadto biura powiatowe będą czynne również w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstw i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

 • 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
 • 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
 • 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii biur powiatowych, drogą listowną (za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Informacja o otrzymanej pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2023”

„Współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach  zadania  OSP – 2023 „
Gmina Pacyna otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 39 700,00 zł na dofinasowanie wyposażenia dla jednostek OSP  w ramach zadania ” OSP-2023”
W ramach przyznanej dotacji zakupiono wyposażenie dla pięciu jednostek z terenu Gminy Pacyna:

 1.  OSP Model  – 6 szt. ubrań specjalnych
 2. OSP Skrzeszewy – 6 szt. ubrań specjalnych
 3. OSP Rybie- 3 szt. ubrań specjalnych
 4. OSP Robertów – 3 szt. ubrań specjalnych
 5. OSP Pacyna – 2 szt. ubrań specjalnych i 2 szt. aparatów powietrznych

W dniu 6 listopada 2023 r. w Urzędzie Gminy w Pacynie  przy udziale Pani Katarzyny Osowicz , Wójt Gminy Pacyna przekazał zakupione wyposażenie przedstawicielom poszczególnych jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.