OPTO-BUS

POTRZEBUJESZ OKULARÓW
Zapraszamy na bezpłatne komputerowe badanie wzroku !
OPTO-BUS
28 marca 2024 r. (czwartek)

Parking przy Urzędzie Gminy Pacyna
ul. Wyzwolenia 7
w godz. 11:00 – 12:00

OBOWIĄZUJĄ zapisy pod numerem 690 070 902

OFERUJEMY PAŃSTWU:

 1. BADANIE POD KĄTEM OSTROŚCI WZROKU
 2. MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA OKULARÓW PO ATRAKCYJNYCH CENACH
  • DO PRACY  PRZY KOMPUTERZE
  • DLA KIEROWCÓW
  • DO CZYTANIA I CHODZENIA
  • PROGRESYWNE
 3. PROFESJONALNY DOBÓR SZKIEŁ I OPRAW OKULAROWYCH
 4. ETUI DO OKULARÓW GRATIS

DZIECI POWYŻEJ 15 ROKU ŻYCIA TOP-OPTYKA SALON OPTYCZNY
Karczew ul. Widok 4

Rekrutacja do przedszkola.

Przedszkole Samorządowe w Pacynie
Skrzeszewy 21
09-541 Pacyna 

ZAPRASZAMY

*Przedszkole Samorządowe w Pacynie  serdecznie zaprasza rodziców do zapisu dzieci 3,4,5,6-letnich do naszego przedszkola na rok szkolny 2024/2025 .
Rekrutacja jest prowadzona od 01.03.2024r. do 31.03.2024r.

Przedszkole w Skrzeszewach i oddział w Luszynie oferuje pobyt dziecka od godz.7:00-16:00

 • Oferujemy: zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, język angielski, religię, zajęcia z pedagogiem, zajęcia z psychologiem.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek).
 • Przedszkole zapewnia właściwą opiekę i miłą rodzinną atmosferę.
 • Dysponujemy dużymi, przestronnymi salami.
 • Organizujemy dzieciom ciekawe zajęcia, wycieczki autokarowe, imprezy okolicznościowe i integracyjne.

TERMINY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się      w dnach od l marca do 31 marca. W tym okresie trwa składanie kart zgłoszenia dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w systemie naboru, za pośrednictwem papierowej wersji kart zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów  w przedszkolu.
 2. Do 14 kwietnia trwają prace komisji rekrutacyjnej.
 3. Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola odbywa się 15 kwietnia od godz. 12:00 w siedzibie przedszkola. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym. Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola.
 4. Od 15 do 22 kwietnia — przyjmowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.             
 5. Od 27 kwietnia do 5 maja – przyjmowanie przez dyrektora odwołań, do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 6. Od  01 do 15 czerwca – podpisywanie umów z przedszkolem  na usługi wychowania przedszkolnego.
 7. Do 31 sierpnia w przypadku pojawienia się wolnych miejsc w przedszkolu, nabór uzupełniający, rozpatrywanie wniosków odwoławczych.

Dyrektor: Grażyna Kozłowska     
Telefon kontaktowy: (24) 28-58-102 

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie.

Lp.Data dyżuruGodziny dyżuruDyżurujący członkowie komisji
1.29.02.2024 r.11:00 – 15:00Mariola Ewa Studzińska
Aneta Katarzyna Czerwińska
Barbara Anna Lewandowska
2.1.03.2024 r.11:00 – 15:00Marzena Krysztofik
Wiesław Wojtalewicz
3.2.03.2024 r.9:00 – 12:00Mirosław Malejka
Wiesław Wojtalewicz
Renata Marta Dolniak  
4.4.03.2024 r.10:00 – 16:00Komisja w pełnym składzie      
5.11.04.2024 r.13:00 – 15:00Mariola Ewa Studzińska
Aneta Katarzyna Czerwińska
Barbara Anna Lewandowska
6.12.04.2024 r.13:00 – 15:00Marzena Krysztofik
Renata Marta Dolniak
7.13.04.2024 r.13:00 – 15:00  Mirosław Malejka
Wiesław Wojtalewicz
8.14.04.2024 r.12:00 – 16:00Komisja w pełnym składzie    

Siedziba  Gminnej  Komisji  Wyborczej:  Urząd  Gminy  w  Pacynie  (sala  narad  –  parter),
tel. 24 285 80 54, e-mail: gmina@pacyna.mazowsze.pl

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

 • w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00;
 • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;
 • ponadto biura powiatowe będą czynne również w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstw i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

 • 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
 • 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
 • 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii biur powiatowych, drogą listowną (za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Informacja o otrzymanej pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2023”

„Współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach  zadania  OSP – 2023 „
Gmina Pacyna otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 39 700,00 zł na dofinasowanie wyposażenia dla jednostek OSP  w ramach zadania ” OSP-2023”
W ramach przyznanej dotacji zakupiono wyposażenie dla pięciu jednostek z terenu Gminy Pacyna:

 1.  OSP Model  – 6 szt. ubrań specjalnych
 2. OSP Skrzeszewy – 6 szt. ubrań specjalnych
 3. OSP Rybie- 3 szt. ubrań specjalnych
 4. OSP Robertów – 3 szt. ubrań specjalnych
 5. OSP Pacyna – 2 szt. ubrań specjalnych i 2 szt. aparatów powietrznych

W dniu 6 listopada 2023 r. w Urzędzie Gminy w Pacynie  przy udziale Pani Katarzyny Osowicz , Wójt Gminy Pacyna przekazał zakupione wyposażenie przedstawicielom poszczególnych jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 0050.10.2024
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 5 lutego 2024r.        
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Remki 5 dz. nr 118/8 obręb geodezyjny 0015 Remki wraz z udziałem w gruncie