Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie
ul. Wyzwolenia 7
09-541 Pacyna
tel. 24 285 80 60
e-mail: gops@pacyna.mazowsze.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 1530