Zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów.

K O M U N I K A T

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-Cov-2 oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Pacyna zawieszam od 27 marca 2020r. do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów.
Wszelkie niezbędne sprawy można załatwić drogą elektroniczną: adres mail:gmina@pacyna.mazowsze.pl, ePUAP: v074c8hprv, za pośrednictwem operatora pocztowego, telefonicznie:
1) sekretariat – 24 285 80 54,
2) oświata, nieruchomości, ewidencja działalności gosp. – 24 285 80 45
3) referat finansowy – 24 285 80 55
4) Urząd Stanu Cywilnego – 24 285 80 06
5) inwestycje, ochrona środowiska, zarządzanie kryzysowe – 24 285 80 46
6) GOPS – 24 285 80 60
Korespondencję adresowaną do Urzędu Gminy w Pacynie można wrzucać do skrzynki korespondencyjnej dostępnej w wejściu do budynku Urzędu.
Wpłaty podatków i opłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy:
78 9042 1084 0680 0143 2000 0010, natomiast wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na indywidualny rachunek bankowy mieszkańca.

Za utrudnienia przepraszam.

                                                    Wójt Gminy
                                                      (-) Krzysztof Woźniak