Raport z przebiegu i wyników konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Luszyn

Pacyna, 29 lipca 2021 r.

RAPORT

z przebiegu i wyników konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Luszyn

Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii oraz zebranie propozycji mieszkańców w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej nr  140322W w miejscowości Luszyn, dz. nr 74, obręb ewidencyjny 0004 Luszyn.

Przedmiot, forma, termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych został określony w zarządzeniu Nr 0050.33.2021 Wójta Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2021r. sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia nazwy ulicy w miejscowości Luszyn.

Konsultacje społeczne przeprowadzono w terminie od 15 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. w formie pisemnych ankiet przez mieszkańców Luszyna. Projekt uchwały w tej sprawie oraz wzory ankiet zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej bip.pacyna.mazowsze.pl w zakładce ogłoszenia, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pacynie. Ankiety przekazano również Sołtysowi i Radnym.

Mapa z propozycją nazwy  ulicy oraz jej przebiegiem została również wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy. W terminie konsultacji można było zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie. Podpisane ankiety można było składać do sekretariatu Urzędu Gminy, wysłać tradycyjna pocztą, a także przesłać mailem.

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy dla drogi gminnej nr 140322W dz. nr 74, obręb geodezyjny 0004 Luszyn.

W terminie konsultacji do Urzędu Gminy wpłynęło 12 ankiet. Wyniki są następujące.

Na pytania:

 1. Czy jest Pani/Pan za nadaniem nazwy ulicy: liczba głosów na tak – 12,
  na nie – 0.
 2. Propozycja nazwy ulicy: ul . Wiejska – 12, inna propozycja – 0.

Zgodnie z Uchwałą Nr 93/XVI/2020 Rady Gminy w Pacynie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Pacyna ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 10571) konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu wykonawczego gminy.

77 rocznica Powstania Warszawskiego – uruchomienie syren alarmowych

W niedzielę 1 sierpnia – w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie  Powiatu Gostynińskiego  nastąpi włączenie syren alarmowych. W ten sposób mieszkańcy będą mogli oddać hołd

i uczcić pamięć poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego.
Syreny alarmowe będą włączone o godzinie 17:00. Nadany zostanie jednominutowy, ciągły sygnał dźwiękowy.
Uruchomienie syren będzie przeprowadzone w trybie treningowym

 

Biuro ds. Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa

XXIII Sesja Rady Gmina Pacyna – transmisja na żywo

Zawiadamiamy, że w dniu 29 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00  (sala narad) odbędzie się XXIII Sesja Rady Gmina Pacyna.

Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJjFy3Dsh1Rawj8RqvOYqEA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS – CoV – 2 w Polsce oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rada Gminy będzie obradowała w warunkach zaleceń sanitarnych

OGŁOSZENIE

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Gminy w Pacynie realizując zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuje, że mieszkańcy (dorośli, młodzież i dzieci) Gminy Pacyna, którzy borykają się z problemami uzależnienia, przemocy w rodzinie oraz  są w trudnej sytuacji życiowej  i szukają pomocy mogą zasięgnąć porady psychologa i terapeuty.

Wszystkie konsultacje i porady udzielane są nieodpłatnie.

Z porad i konsultacji można skorzystać osobiście w  siedzibie Urzędu Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7 (parter, sala narad) lub pod nr telefonu 537 620 032.

Z porad i konsultacji można skorzystać osobiście w  siedzibie Urzędu Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7 (parter, sala narad) lub pod nr telefonu 537 620 032.

Terapeuta w godzinach 15.00 – 17.00 w dniach:

12 sierpnia  2021 r. (czwartek)
25 sierpnia 2021 r.(środa)

Psycholog w godzinach 15.30 – 17.30 w dniach:

17 sierpnia 2021 r. (wtorek)
31 sierpnia 2021 r.(wtorek)

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 24 2858045 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Nie czekaj do września, spisz się już teraz!

Lubisz załatwiać sprawy przez Internet? Czy wolisz dzwonić i ustalać wszystko telefonicznie? A może najwyżej stawiasz osobisty kontakt i bezpośrednią rozmowę? Niezależnie od indywidualnych preferencji, każdy znajdzie odpowiedni dla siebie sposób, aby wypełnić obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Najważniejsze, aby zrobić to szybko i nie narażać się na karę grzywny.

Rachmistrzowie spisowi dość często spotykają się z odmową od osób, które twierdzą, że mają na to czas do 30 września. Jest to rzeczywiście termin końcowy NSP 2021, ale kontakt od rachmistrza oznacza, że nie można już czekać dłużej i należy spisać się z jego pomocą.

Osoby, do których rachmistrz jeszcze nie dotarł, powinny z kolei pamiętać, że wygodniej spisać się samemu i warto to zrobić jak najszybciej. Czekanie ze spisem do końca września może zakończyć się tym, że ostatecznie zapomni się o tym obowiązku.

Internet – szybko, wygodnie i od ręki

Podstawową metodą spisową jest formularz online dostępny na stronie https://spis.gov.pl/. Aplikacja działa 24 godziny na dobę, od momentu pierwszego logowania mamy 14 dni na dokończenie spisu. Jest to metoda najwygodniejsza i nie wymaga kontaktu z rachmistrzem.

Zadzwoń i spisz się!

Samospis przez telefon to odpowiednia opcja dla osób, które nie mają komputera z Internetem i które wolą mieć wsparcie rachmistrza. Z tej możliwości powinny też skorzystać osoby, które rozpoczęły spis samodzielnie przez Internet, nie dokończyły formularza, minęło już 14 dni od momentu logowania i ponowny dostęp do aplikacji spisowej został zablokowany. Wystarczy wybrać numer infolinii spisowej 22 279 99 99, wcisnąć klawisz „1” („Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”), potem znów „1”, czyli „Spisz się przez telefon”. Po zgłoszeniu się konsultanta możemy rozpocząć spis lub dokończyć pytania w zablokowanym formularzu.

Czekają na Ciebie w urzędzie miasta/gminy

Przewidziano również możliwość spisania się w urzędzie gminy/miasta. W każdej gminie i mieście w Polsce funkcjonuje stanowisko spisowe, a wsparciem służy przeszkolony pracownik urzędu. Na wizytę warto się wcześniej umówić telefonicznie. W okresie letnim wiele gmin organizuje też mobilne punkty spisowe m.in. w parkach, na osiedlach czy imprezach plenerowych, zamieszczając informacje o takich działaniach (termin i miejsce) na swojej stronie internetowej czy w mediach społecznościowych.

Rachmistrzowie przychodzą i dzwonią, aby pomóc

Rachmistrzowie spisowi pracują w terenie i telefonicznie. Ta metoda spisu jest skierowana przede wszystkim do dwóch grup mieszkańców. Pierwszą są osoby przyzwyczajone do tradycyjnej formy spisu, czyli bezpośredniej rozmowy z rachmistrzem. Takich osób jest wciąż sporo, dlatego mimo szybko postępującej informatyzacji, rachmistrzowie pozostają istotnym elementem spisów powszechnych w Polsce.

Druga grupa, dla której rachmistrzowie będą stanowić cenną pomoc, to wszystkie osoby, które przekładają spis w nieskończoność. Powinny skorzystać z tej okazji i z pomocą rachmistrza wywiązać się wreszcie z tego obowiązku.

Czekanie może kosztować nawet 5 tys. zł!

Dlaczego tak ważne jest, aby spisać się jak najszybciej i nie czekać z tym do ostatniego dnia spisu? Jeśli przegapimy termin i przypomnimy sobie o spisie już po jego zakończeniu, popełniamy wykroczenie. A to może oznaczać grzywnę – jej wysokość zależy od decyzji sądu i może sięgać nawet 5 tys. złotych. Również odmowa udzielona rachmistrzowi jest traktowana jako niewywiązanie się z obowiązku spisowego, dlatego nie warto zwlekać. Do wyboru mamy kilka metod spisowych. Wybierzmy odpowiednią dla siebie, spiszmy się i w spokoju cieszmy letnim wypoczynkiem.

Ogłoszenie dzierżawa działek

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym rozwojem branży odnawialnych źródeł energii (OZE), zwracam się z serdeczną prośbą o zamieszczenie załączonego ogłoszenia na stronie internetowej lub na tablicy ogłoszeń. Jesteśmy zainteresowani dzierżawą działek prywatnych oraz gminnych.

Firma Arenella Sp. z o.o. wydzierżawi tereny pod budowę farm fotowoltaicznych. Pragniemy w tym celu nawiązać z Państwem współpracę, która dla Właściciela gruntu jest idealną długoterminową inwestycją dającą pewny zysk minimum 10 ooo za hektar rocznie. Jeżeli działka spełnia warunki opisane poniżej kwota ta, może znacząco wzrosnąć.

Wymagania względem gruntu:

 • minimalna powierzchnia 1,5 ha,
 • teren równy, niezalesiony, niezacieniony,
 • 4,5,6 klasa gruntu,
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie, ewentualnie przewidujący budowę źródeł odnawialnych źródeł energii lub działalność produkcyjną
 • linia średniego napięcia w bliskiej okolicy działki,
 • dostęp do drogi,
 • działka położona poza obszarami chronionymi.

Oferujemy atrakcyjne stawki oraz umowę zabezpieczającą interesy właściciela.

Kontakt telefoniczny na numer 698 008 480 lub mailowo monika.cias@arenella.pl

Zachęcamy również do kontaktu osoby zainteresowane własną przydomową elektrownią fotowoltaiczną i darmowym prądem ze Słońca.

Monika Ciaś

Załącznik  –  Pismo przewodnie

Szacowanie szkód w rolnictwie powstałych w wyniku deszczu nawalnego

.

OGŁOSZENIE
Szacowanie szkód w rolnictwie powstałych w wyniku deszczu nawalnego

Rolnicy posiadający grunty na terenie Gminy Pacyna, których uprawy zostały uszkodzone w wyniku działania deszczu nawalnego w dniu
14 lipca 2021 r. mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Pacynie pok. nr 9 do dnia 29 lipca 2021 r. celem oszacowania strat.

Wniosek dostępny poniżej. Proszę o dokładne i czytelne wypełnienie wszystkich wymaganych pozycji wniosku oraz dołączenie wymaganych załączników.

Po uzyskaniu potwierdzenia wystąpienia zjawiska (deszczu nawalnego) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, protokoły sporządzone przez komisję szacującą straty zostaną przekazane rolnikowi oraz do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wójt Gminy Pacyna
(-) Krzysztof Woźniak

Załączniki:
Wniosek o oszacowanie szkód.

Zgłaszanie powierzchni planowanych upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie gminy Pacyna w 2022 r.

W związku z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2020 r. poz. 2050) pisemne zgłaszanie zapotrzebowania w zakresie powierzchni upraw w 2022 r. maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie gminy Pacyna należy dostarczyć w terminie do dnia
5 września 2021 r.
do Urzędu Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna.

Wójt Gminy Pacyna
Krzysztof Woźniak

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

godz. 18:00 dnia 14.07.2021 do godz. 09:00 dnia 15.07.2021 – Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 60 mm, lokalnie kumulacja do 90 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami grad;
od godz. 13:00 dnia 12.07.2021 do godz. 20:00 dnia 15.07.2021 – Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.