Informacja – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, że w dniach od 25 marca do 16 kwietnia 2023 r. na terenie województwa mazowieckiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych.

Akcja zostanie przeprowadzona metodą zrzutów z samolotów oraz wyłożenia ręcznego przynęt zawierających szczepionkę przeciwko wściekliźnie w postaci krążka brunatno – zielonego o zapachu rybnym, w ilości 30 dawek na 1 km2. Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem akwenów wodnych, dróg i obszarów zabudowanych.
Szczepionka jest dopuszczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TERENIE, NA KTÓRYM WYŁOŻONO PRZYNĘTY ZAWIERAJĄCE SZCZEPIONKĘ DOUSTNĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW

TEREN WYŁOŻENIA SZCZEPIONKI PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW

PROSIMY O UWAGĘ:

 • NIE PODNOSIĆ I NIE NISZCZYĆ PRZYNĘT ZE SZCZEPIONKĄ
 • PSY TRZYMAĆ NA SMYCZY A KOTY TRZYMAĆ W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH PRZEZ 14 DNI PO WYŁOŻENIU SZCZEPIONKI
 • ZWIERZĘTA DOMOWE TRZYMAĆ Z DALEKA OD PRZYNĘT
 • PRZY KONTAKTACH ZE SZCZEPIONKĄ ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA MEDYCYNY
 • STOSOWNE INFORMACJE NALEŻY PRZEKAZAĆ DZIECIOM PRZEZ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Ważna informacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI, KTÓRE ZETKNĘŁY SIĘ ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW

 • Lis jest głównym przenosicielem wścieklizny. Szczepionka zostanie wyłożona metodą zrzutów z samolotów na obszarach leśnych, polach i łąkach.
 • Skuteczność przeprowadzanej akcji osiągnięta zostanie na drodze kilkukrotnego rozrzucenia przynęt (wiosna – jesień).
 • Przynęty mają kształt krążka koloru zielono-brązowego. W środku umieszczony jest plastikowy blister z płynną szczepionką przeciwko wściekliźnie.
 • Po przegryzieniu blistra przez lisa – szczepionka w zetknięciu ze śluzówką jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
 • Szczepionka jest przeznaczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.
 • Dla zwierząt domowych gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących szczepionka jest nieszkodliwa.
 • Zagrożeniem dla zdrowia człowieka może być bezpośredni kontakt na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos. W takich wypadkach należy gruntownie przemyć te miejsca wodą z mydłem. O zaistniałych przypadkach należy powiadomić lekarza medycyny.
 • Wszelkie kontakty z przynętą wykluczają możliwość przyjęcia jej przez lisy. Przy kontaktach zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami uprasza się hodowców o bezwzględne zgłoszenie takich przypadków lekarzowi weterynarii.
 • Przypadki te winny być protokolarnie opisane, a dalsze postępowanie musi być oparte na klinicznej obserwacji pod nadzorem lekarza weterynarii ze zwróceniem uwagi na symptomy neuropatologiczne i alergiczne.

Zaproszenie na szkolenie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego o/Płock

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gostyninie

Zaprasza na szkolenia

Płatności obszarowe 2023
Warunkowość
Ekoschematy

 • 14 marca 2023 roku godz. 10:00 – mieszkańcy sołectw: Sejkowice, Raków, Janówek, Przylaski, Łuszczanówek, Słomków, Skrzeszewy, Podatkówek, Rakowiec
 • 17 marca 2023 r. godz. 10:00 – mieszkańcy sołectw: Wola Pacyńska, Radycza, Robertów, Rybie, Anatolin, Podczachy, Remki, Luszyn, Pacyna

Szkolenie odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pacynie

Ewa Szafran – Szczepańska

Rekrutacja – Przedszkole Samorządowe w Pacynie 

Przedszkole Samorządowe w Pacynie  serdecznie zaprasza rodziców do zapisu dzieci 3,4,5,6-letnich do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024.
Rekrutacja jest prowadzona od 01.03.2023r. do 31.03.2023r.

 • Przedszkole w Skrzeszewach oferuje pobyt dziecka od godz.7:00-16:00
 • Oddział w Luszynie od 8:00-13:00

Oferujemy:

 • zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, język angielski, religię;
 • możliwość korzystania z wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek);
 • właściwą opiekę i miłą rodzinną atmosferę;
 • dysponujemy dużymi, przestronnymi salami;
 • ciekawe zajęcia, wycieczki autokarowe, imprezy okolicznościowe i integracyjne.

TERMINY REKRUTACJI

Rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w dnach od l marca do 31 marca. W tym okresie trwa składanie kart zgłoszenia dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w systemie naboru, za pośrednictwem papierowej wersji kart zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów  w przedszkolu.

 1. Rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w dnach od l marca do 31 marca. 
  W tym okresie trwa składanie kart zgłoszenia dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w systemie naboru, za pośrednictwem papierowej wersji kart zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów  w przedszkolu.
 2. Do 14 kwietnia trwają prace komisji rekrutacyjnej.
 3. Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola odbywa się 15 kwietnia od godz. 12:00 w siedzibie przedszkola. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym. 
  – Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola.
 4. Od 15 do 22 kwietnia — przyjmowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.              
 5. Od 27 kwietnia do 5 maja – przyjmowanie przez dyrektora odwołań, do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 6. Od  01 do 15 czerwca – podpisywanie umów z przedszkolem  na usługi wychowania przedszkolnego.
 7. Do 31 sierpnia w przypadku pojawienia się wolnych miejsc w przedszkolu, nabór uzupełniający, rozpatrywanie wniosków odwoławczych.

Dyrektor: Grażyna Kozłowska
Telefon kontaktowy: (24) 285-81-02
                                                                                                                         

Weź udział w ogólnopolskim projekcie językowym i naucz się 4 języków obcych za darmo

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

W projekcie może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy.

Akcja trwa do 31 grudnia 2023 r.

Aby otrzymać dostęp do darmowych kursów wejdź na stronę www.wkdk.pl/darmowe-kursy i wpisz poniższy kod podczas rejestracji.

4KURSY

Jeśli miałbyś kłopoty z zarejestrowaniem się na stronie, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod nr telefonu 79 92 482 56

SZKOLENIA I SPRAWNY SPRZĘT
PODSTAWĄ BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Stosowanie środków ochrony roślin nierozerwalnie związane jest z możliwością wystąpienia zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska. Środki ochrony roślin należy stosować tak, aby zminimalizować negatywny wpływ chemicznej ochrony roślin na środowisko.

Z uwagi na zauważalną poprawę sytuacji epidemiologicznej w Polsce należy oczekiwać przywrócenia obowiązków posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych.


W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, czas na uzupełnienie kwalifikacji w zakresie szkoleń oraz na przeprowadzenie badań sprzętu będzie wynosić 30 dni
od dnia odwołania tego stanu, zgodnie z art. 15zzzzy ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.).


Zachęca się wszystkie osoby stosujące środki ochrony roślin do udziału w szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin już teraz – przed rozpoczęciem prac wiosennych i ogłoszeniem zniesienia stanu pandemicznego, a także do zadbania o sprawność techniczną sprzętu wykorzystywanego do stosowania środków ochrony roślin. Zapewnienie prawidłowej i precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin, bezpiecznej dla ludzi, zwierząt i środowiska wymaga zastosowania sprawnego technicznie i skalibrowanego sprzętu. Sprawność techniczna sprzętu weryfikowana jest

podczas przeprowadzanych okresowo badań technicznych.

Po zniesieniu stanu pandemicznego powróci dla użytkowników profesjonalnych środków ochrony roślin obowiązek ukończenia szkolenia w zakresie środków ochrony roślin. Uczestnicy szkoleń, poza wiedzą nt. wymagań integrowanej ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz ograniczania ryzyka związanego z ich stosowaniem, uzyskują również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ważne 5 lat od dnia jego wydania. Na posiadaczach m.in. opryskiwaczy będzie ciążył obowiązek przeprowadzania okresowych badań (w systemie 3-letnim) potwierdzających sprawność techniczną sprzętu. Pierwsze badanie nowego sprzętu należy przeprowadzać nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.

Stosując środki ochrony roślin sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne i posiadając szkolenie uprawniające do stosowania środków ochrony roślin dbamy o ochronę roślin i środowisko naturalne, w tym o owady zapylające.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN i NASIENNICTWA w WARSZAWIE Oddział w Płocku
tel. 24 262 34 41, 24 262 79 73 fax. 24 268 69 94
e-mail. o-plock@piorin.gov.pl, http://piorin.gov.pl/wiorin/mazowieckie/

Ostrzeżenie silne wiatry

Ostrzeżenie meteorologiczne – od godz. 20:00 dnia 17.02.2023 do godz. 13:00 dnia 18.02.2023.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy. Kliknij „Czytaj dalej” aby zapoznać się z załącznikiem MZW dotyczącego ostrzeżenia meteorologicznego Nr 12.

Czytaj więcej„Ostrzeżenie silne wiatry”

Mieszkańcy Gminy Pacyna zapłacą mniej za odpady komunalne

Urząd Gminy Pacyna informuje, że od 1 stycznia 2023 r. na terenie naszej gminy obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

 1. 22,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 2. 44,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym nie ulega zmianie
i wynosi 1,00 zł miesięcznie od obowiązującej opłaty.

Również właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zapłacą mniej:

 1. 185,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane
  w sposób selektywny;
 2. 370,00 zł za rok  od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają wszyscy właściciele nieruchomości przed pierwszym terminem płatności, tj. do 31 stycznia 2023 r. w przypadku nieruchomości zamieszkałych i do 15 marca 2023 r. w przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych.

Jednocześnie informujemy, że od 2023 r. nastąpią zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi:

 1. pozostałości po segregacji (kosze) oraz bioodpady będą odbierane raz w miesiącu przez cały rok – dotyczy nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej;
 2. papier i makulatura oraz szkło – odbiór raz na dwa miesiące przez cały rok – dotyczy nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 3. tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – odbiór raz na dwa tygodnie
  w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie raz w miesiącu – dotyczy nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej;
 4. możliwość oddania do 8 szt. rocznie zużytych opon w ramach akcji „mobilna zbiórka”
  w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby.

W 2023 roku usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczyć będzie firma PreZero Service Centrum Sp. z o.o.

Preferencyjna sprzedaż węgla – wniosek

Szanowni Państwo, Gmina Pacyna korzystając z proponowanego przez Rząd rozwiązania, włączyła się w akcję dystrybucji węgla. Zapraszam mieszkańców naszej gminy do składania wniosków na zakup opału. Jednocześnie przypominam, że do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego.