Rekrutacja – Przedszkole Samorządowe w Pacynie

Przedszkole Samorządowe w Pacynie  serdecznie zaprasza rodziców do zapisu dzieci 3,4,5,6-letnich do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022
Rekrutacja jest prowadzona od 01.03.2021r. do 31.03.2021r.

 • Przedszkole w Skrzeszewach oferuje pobyt dziecka od godz.7:00-16:00
 • Oddział w Luszynie od 8:00-13:00
 • Oferujemy zajęcia: logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, język angielski, religię.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek).
 • Przedszkole zapewnia właściwą opiekę i miłą rodzinną atmosferę.
 • Dysponujemy dużymi, przestronnymi salami.
 • Organizujemy dzieciom ciekawe zajęcia, wycieczki autokarowe, imprezy okolicznościowe i integracyjne.

TERMINY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w dnach od l marca do 31 marca.
  W tym okresie trwa składanie kart zgłoszenia dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w systemie naboru, za pośrednictwem papierowej wersji kart zgłoszeniowych wraz           z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów  w przedszkolu.
 2. Do 14 kwietnia trwają prace komisji rekrutacyjnej.
 3. Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola odbywa się 15 kwietnia od godz. 12:00 w siedzibie przedszkola. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym. .
  Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola.
 4. 4. Od 15 do 22 kwietnia — przyjmowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.
 5. Od 27 kwietnia do 5 maja – przyjmowanie przez dyrektora odwołań, do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 6. Od 01 do 15 czerwca – podpisywanie umów z przedszkolem  na usługi wychowania przedszkolnego.
 7. Do 31 sierpnia w przypadku pojawienia się wolnych miejsc w przedszkolu, nabór uzupełniający, rozpatrywanie wniosków odwoławczych.Dyrektor: Grażyna Kozłowska
  Telefon kontaktowy:
  24 285-81-02                                                                                                                                  

Mobilne punkty szczepień

Mazowiecki OW NFZ – mobilne punkty szczepień – dodatkowe
Lp. Obszar zabezpieczenia Adres mobilnego punktu szczepień Telefon do kontaktów  z pacjentami
1 miasto stołeczne Warszawa – 4 zespoły ul. Mehoffera 72/74,
03-131 Warszawa
575 002 229
ul. Strusia 4/8,
04-564 Warszawa
504 250 422
ul. Dęblińska 6,
04-197 Warszawa,
609 793 694
ul. Obrazkowa 18,
03-188 Warszawa
883 999 802
2 grupa powiatów : grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski – 3 zespoły ul. Miodowa 2,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
22 775 47 40
ul. Batalionów Chłopskich 3/7,
96-500 Sochaczew
46 864 95 52
ul. Szkolna 6,
05-822 Milanówek
22 602 09 97
3 grupa powiatów: makowski, m. Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski – 1 zespół ul. Cisowa 7,
07-415 Drężewo
693 099 042;
22 242 83 46
4 grupa powiatów: garwoliński, łosicki, miński, m. Siedlce, siedlecki, sokołowski, węgrowski – 2 zespoły ul. Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
667 679 955
ul. Kleeberga 2,
08-110 Siedlce
25 633 35 55
5 grupa powiatów: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, m. Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński – 2 zespoły ul. Beliny Prażmowskiego 17,
26-600 Radom
574 086 283
ul. Beliny Prażmowskiego 17,
26-600 Radom
22 602 09 97
6 grupa powiatów: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński – 1 zespół ul. Mazowiecka 62,
06-516 Szydłowo,
22 602 09 97
7 grupa powiatów: gostyniński, m. Płock, płocki, sierpecki – 1 zespół ul. Al. Floriana Kobylińskiego 21 A,
09-400 Płock
22 602 09 97

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF: wnioski od 11 marca

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Wsparcie jest dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji zwierzęta te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, rekompensatę może otrzymać na inwestycje niezwiązane z produkcją świń.

Wnioski do 31 grudnia 2021 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem biur powiatowych działających na terenie właściwego oddziału regionalnego.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.

Na finansowane z PROW 2014-2020 inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej do wykorzystania zostało blisko 200 mln zł. Wnioski o to wsparcie można składać jeszcze przez ponad miesiąc – do 29 marca 2021 r. Przypomnijmy, że nabór skierowany jest do dwóch grup beneficjentów:

Pierwszą są rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Mogą oni otrzymać zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 100 tys. złotych) inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF.
W katalogu inwestycji znajdują się m. in. budowa (modernizacja) niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji, budowa ogrodzenia chlewni lub taka jej przebudowa, by trzoda była utrzymywana w odrębnych pomieszczeniach.

Drugą grupą są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość członków stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. I tu można dostać zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 1 mln złotych). Pomoc udzielana jest na inwestycje w sprzęt zmechanizowany służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do celów ochrony gospodarstw przed skutkami powodzi i podtopień. Pieniądze można więc wykorzystać na przykład na zakup koparek, ciągników, rębaków do drewna, kos spalinowych czy kosiarek samojezdnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę
w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR, poprzez platformę ePUAP
lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii:
800 38 00 84.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych, do inicjatywy koordynowanej przez Ministerstwo – Sprawiedliwości, jaką jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włącza się Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie.
W bieżącym roku, obchody będą odbywały się w dniach 22-28 lutego. Natomiast dzień 22 lutego ustanowiono Dniem Ofiar Przestępstw.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie w dniach od 22 do 26 lutego 2021 roku (poniedziałek-piątek) w godz. 10:00-13:00 będą oczekiwać na osoby zainteresowane uzyskaniem porad w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie ul. 3-go Maja 17 lub pod nr telefonu 47 7053 218

Na terenie siedziby Sądu Rejonowego w Gostyninie, ul. 3-go Maja 43, pokój 118 (I piętro) w dniach 22, 23, 24, 25 i 26 lutego 2021 r. w godz. 9:00 – 15:00, będą pełnione dyżury, podczas których asystenci sędziów oraz kuratorzy zawodowi będą udzielać stosownych porad i informacji.

Wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem zapraszamy do kontaktu w czasie pełnionych dyżurów.

Sąd Rejonowy w Gostyninie informuje, że pod adresem www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy znajduje się lista organizacji, które świadczą pomoc finansową z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie.

Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić rachunki czy zrobić zakupy. Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz – w czasie pandemii.

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!

Korzystanie z konta bankowego i bankowości elektronicznej nie musi być trudne.

Co daje Ci konto w banku

 • Możesz otrzymywać na nie świadczenia z ZUS. Nie musisz więc czekać co miesiąc na listonosza. Twoje konto w banku jest chronione hasłem, więc Twoje pieniądze są tam bezpieczne.
 • Wypłacisz swoje pieniądze (całość świadczenia lub część) w najbliższym bankomacie albo w banku. Możesz również robić przelewy przez internet. Jest bezpieczniej, gdy nie trzymasz gotówki w domu.
 • Nie potrzebujesz nosić ze sobą gotówki, bo w sklepie możesz zapłacić kartą. W ten sposób zmniejszasz ryzyko, że ktoś ukradnie Ci pieniądze.
 • Zapłacisz rachunki i zrobisz zakupy przez internet. Nie musisz więc wychodzić z domu, żeby załatwić codzienne sprawy.
 • Możesz łatwo sprawdzać w banku, ile pieniędzy już wydałeś i na co, ile Ci jeszcze zostało. Z pomocą banku możesz również oszczędzać i inwestować swoje pieniądze.

Z kontem w banku jesteś bezpieczny

 • Jeśli korzystasz z rachunku bankowego, chronisz swoje zdrowie w czasie pandemii. Wiele spraw możesz załatwić bez wychodzenia z domu – unikniesz osobistego kontaktu z innymi ludźmi, np. podczas odbierania świadczenia lub robienia zakupów. Możesz płacić kartą, więc zmniejszasz ryzyko zakażenia wirusami i bakteriami, które są na pieniądzach.
 • Jeśli trzymasz swoje pieniądze na koncie bankowym, a nie w domu, nie narażasz się na oszustwa „na wnuczka” czy „na policjanta”. Jeżeli nie nosisz przy sobie gotówki, nie musisz obawiać się kieszonkowców w komunikacji miejskiej.

Jak założysz konto bankowe

Zapytaj w najbliższym banku o „podstawowy rachunek bankowy”. Tę usługę proponuje już wiele banków. Jeśli chcesz się dowiedzieć, dlaczego banki proponują taki rodzaj konta, możesz obejrzeć film w internecie „Bankowość dla każdego: Odc. 2 – Bankowość dla Seniorów” (link do strony zewnętrznej).

Jak zmienisz sposób wypłaty świadczeń w ZUS   

Jeśli chcesz, abyśmy wpłacali Twoje świadczenie na Twoje konto bankowe, zgłoś nam to we wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce.

Możesz to zrobić na dwa sposoby.

W naszej placówce. Pomożemy Ci wypełnić wniosek EZP (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce).  Możesz go wypełnić w domu i złożyć go w najbliższej naszej placówce lub wysłać pocztą.

Przez internet. Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

O czym musisz pamiętać, gdy korzystasz z konta bankowego przez internet

 • Hasło do konta bankowego przechowuj w bezpiecznym miejscu i nikomu go nie pokazuj.
 • Gdy robisz zakupy albo załatwiasz jakąś sprawę przez internet, bardzo uważaj, jakie swoje dane osobowe podajesz i komu.
 • Nigdy nie klikaj w nieznane linki i nie otwieraj wiadomości od nieznanych nadawców. Mogą one zawierać niebezpieczne oprogramowanie (np. wirusy).
 • Zainstaluj program antywirusowy na urządzeniu, z którego korzystasz (komputer, tablet), albo poproś o to kogoś bliskiego.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

źródło informacji: www.zus.pl

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pacyna na okres 3 lat zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZT.070.1.466.24.2019.

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat (przedstawione ceny są cenami netto)
Taryfowa
grupa
odbiorców
usług
Rodzaj cen i stawek opłat
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa 1 cena wody (zł/m3) 3,38 3.46 3,54
stawka opłaty abonamentowe!’ zł/odb./mies. 2,00 2,00 2,00
Grupa 2 – cena wody (zt/m3) 3,51 3,59 3,68
stawka opłaty abonamentowe] zł/odb /mieś. 2,00 2,00 2,00
Grupa 3 cena wody (zł/m3) 3,50 3,58 3,67
stawka opłaty abonamentowej zł/odb./ mieś. 1,00 1,00 1,00
I. WYSOKOŚĆ CEN ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wyszczególnienie Wielkość cen (podane są cenami netto)
Taryfowa
grupa
odbiorców
usług
Rodzaj cen w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa 1 – cena ścieków (zł/m3) 4,37 4,46 4,56
Grupa 2 cena ścieków (zł/m3) 4,37 4,46 4,56

Załączniki:
Decyzja nr WA.RZT.070.1.466.24.2019.

OGŁOSZENIE

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Gminy w Pacynie realizując zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuje, że mieszkańcy (dorośli, młodzież i dzieci) Gminy Pacyna, którzy borykają się z problemami uzależnienia, przemocy w rodzinie oraz  są w trudnej sytuacji życiowej  i szukają pomocy mogą zasięgnąć porady psychologa i terapeuty.

Wszystkie konsultacje i porady udzielane są nieodpłatnie.

Z porad i konsultacji można skorzystać osobiście w  siedzibie Urzędu Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7 (parter, sala narad) lub pod nr telefonu 537 620 032.

Harmonogram dyżurów

Terapeuta w godzinach 15.00 – 17.00 w dniach:
3 lutego  2021 r. (środa)
16 lutego 2021 r.(środa)

Psycholog w godzinach 15.30 – 17.30 w dniach:
11 lutego 2021 r. (czwartek)
25 lutego 2021 r.(czwartek)

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 24 2858045 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Załatwiasz sprawę w ZUS?

 

 1. Zamów e-wizytę:

Nie musisz wychodzić z domu, aby załatwić sprawę w ZUS. Możesz spotkać się  z pracownikiem ZUS przez internet – podczas e-wizyty. Potrzebujesz tylko:

 1. Zarezerwuj wizytę w placówce przez PUE ZUS
  Zaloguj się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Następnie w menu bocznym wybierz [Wizyty] > [Rezerwacja wizyty]. Wybierz miejsce spotkania. Wskaż również sprawę, którą chcesz poruszyć. Potem wybierz termin wizyty.

Ważne!
Gdy będziesz szedł na umówioną wizytę, weź ze sobą swój login PUE i dokument tożsamości.

 1. Zarezerwuj wizytę w placówce przez telefon
  Aby zarezerwować wizytę przez telefon, zadzwoń do najbliższego oddziału ZUS. Numery telefonu do Oddziałów ZUS znajdują się w zakładce Kontakt – zarezerwuj wizytę.

Nr telefonu do Oddziału ZUS w Płocku – 24-262-83-28
Podczas rozmowy podaj swoje dane (imię, nazwisko, PESEL lub serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer telefonu komórkowego) oraz sprawę, którą chcesz omówić
z ekspertem ZUS. Wybierzesz również placówkę, w której ma się odbyć wizyta, oraz jej termin. Na podany podczas rezerwacji numer telefonu przyjdzie wiadomość SMS
z terminem oraz numerem rezerwacji wizyty. W naszej placówce wpisz ten numer na ekranie urządzenia do wydawania numerków.

Ważne!
Gdy będziesz szedł na umówioną wizytę, weź ze sobą swój dokument tożsamości.
Nie będziesz mógł umówić się na wizytę w placówce, jeśli będzie ona zamknięta z powodu epidemii COVID-19.

Źródło informacji: www.zus.pl

XIX Sesja Rady Gmina Pacyna – transmisja na żywo

Zawiadamiamy, że w dniu 22 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 10:00  (sala narad) odbędzie się XIX Sesja Rady Gmina Pacyna.

Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJjFy3Dsh1Rawj8RqvOYqEA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS – CoV – 2 w Polsce oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rada Gminy będzie obradowała w warunkach zaleceń sanitarnych.