KOMUNIKAT Nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie

KOMUNIKAT Nr 3

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego ze
Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie, gm. Pacyna zaopatrującego w wodę
mieszkańców miejscowości: Czarnów, Sejkowice, Kąty, Przylaski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 24.09.2021 r. wynikami badań wody pobranej w dniu 21.09.2021 r. w ramach kontroli urzędowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z wodociągu publicznego zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie, gm. Pacyna informuje, że przeprowadzone badania nie wykazały skażenia mikrobiologicznego wody. Woda w ww. wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki: KOMUNIKAT Nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie

KOMUNIKAT WS. ZBIÓRKI POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

W dniu 24 września 2021 r. do Urzędu Gminy Pacyna wpłynęło pismo firmy PreZero Service Centrum, Kutno, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, informujące o planowanej zbiórce koszy na odpady komunalne – pozostałości z sortowania (zmieszane) – stanowiących własność ww. przedsiębiorcy.

Przypominamy, że zgodnie z podjętymi w 2019 r. uchwałami oraz informacjami przekazywanymi przez tut. Urząd, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany był do wyposażenia się w pojemniki we własnym zakresie.

Pierwotnie akcja zbiórki pojemników zaplanowana była na okres wiosenno-letni 2020 r., jednak
z uwagi na epidemię COVID-19, Wykonawca zdecydował się przesunąć termin.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w przedmiotowej informacji, kosze będą zbierane w dni odbioru odpadów, tj. 13 października, 27 października i 24 listopada 2021 r. po uprzednim ich opróżnieniu.

Ponadto firma PreZero Service Centrum podaje, iż możliwa jest dzierżawa pojemników. Szczegóły dostępne są w piśmie firmy, stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

W przypadku posiadania własnego pojemnika należy go czytelnie oznaczyć. Pozwoli to uniknąć omyłkowego zabrania kosza.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie posiada jeszcze prywatnego pojemnika oraz nie jest zainteresowany jego dzierżawą od firmy PreZero, prosimy o niezwłoczne wyposażenie się we własny kosz.

Wszelkie pytania dotyczące tematu dzierżawy koszy, prosimy kierować bezpośrednio do firmy PreZero Service Centrum pod nr telefonu 24 254 29 86 (Biuro Obsługi Klienta).

Załączniki:
Pismo PreZero Service Centrum Sp. z o.o.

KOMUNIKAT Nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie

KOMUNIKAT Nr 2

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego
ze Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie, gm. Pacyna zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Czarnów, Sejkowice, Kąty, Przylaski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie przedstawionych przez Gminę Pacyna w dniu 17.09.2021 r. sprawozdań z badań prób wody pobranych z wodociągu publicznego Czarnów w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że przeprowadzone badania nie wykazały skażenia mikrobiologicznego wody.

W dniu 21.09.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie dokona poboru prób wody w ramach kontroli urzędowej. Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań zostanie wydana ostateczna ocena jakości wody.

Do czasu ostatecznej oceny jakości wody w wodociągu zaleca się, szczególnie małym dzieciom i osobom z obniżoną odpornością stosowanie środków ostrożności zawartych w Komunikacie Nr 1.

Powyższy Komunikat obowiązuje do czasu odwołania. Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie.

Załączniku: Komunikat Nr 2

OGŁOSZENIE

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Gminy w Pacynie realizując zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuje, że mieszkańcy (dorośli, młodzież i dzieci) Gminy Pacyna, którzy borykają się z problemami uzależnienia, przemocy w rodzinie oraz  są w trudnej sytuacji życiowej  i szukają pomocy mogą zasięgnąć porady psychologa i terapeuty.

Wszystkie konsultacje i porady udzielane są nieodpłatnie.

Z porad i konsultacji można skorzystać osobiście w  siedzibie Urzędu Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7 (parter, sala narad) lub pod nr telefonu 537 620 032

Harmonogram dyżurów

Psycholog w godzinach 15.30 – 17.30 w dniach:

21 września 2021 r. (wtorek)
28 września 2021 r.(wtorek)

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
 24 285 80 45 w godzinach pracy Urzędu Gminy

Sąsiedzie, czy już się spisałeś?

Jeśli masz już za sobą udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021, to bardzo dobrze – zyskałeś Ty i Twoja gmina. Jednak dla przyszłości Twojej „małej ojczyzny” niezwykle ważne jest, aby w Twoje ślady poszli wszyscy inni mieszkańcy gminy. Dlatego podczas pogawędek z sąsiadami i znajomymi warto pytać, czy też już wywiązali się z tego obowiązku.

Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 będą podstawą do bardzo wielu prorozwojowych i ważnych społecznie przedsięwzięć i inwestycji w Twojej gminie. Dlatego tak istotne jest, aby w spisie wzięło udział 100% mieszkańców Twojej gminy.

Wyjaśnij sąsiadom, że spis jest łatwy

Udział w spisie w przypadku jednej osoby zajmuje zaledwie 10 minut. Pytania są jasno sformułowane i nie powinny nastręczać trudności. Uczul tylko sąsiadów, że warto znać powierzchnię użytkową mieszkania – niektóre spisujące się osoby miały z tym problem. Warto też uświadomić ich – bo dotyczy to wielu rodzin – że padają pytania o osoby zameldowane w mieszkaniu, ale mieszkające za granicą. Powinni też pamiętać o spisaniu dzieci, które jako osoby nieletnie nie mogą samodzielnie wypełnić formularza spisowego.

Podpowiedz, jak się spisać

Najwygodniejsze i najszybsze metody spisowe to:
– Internet: aplikacja spisowa jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/,
– telefon: infolinia spisowa działa pod numerem 22 279 99 99 (wybieramy klawisz „1”, czyli „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”, potem znów „1” – „Spisz się przez telefon”).

Jeśli rozmawiasz z osobą starszą, która nie ma komputera i boi się zadzwonić na infolinię, zachęć ją do spisania się w Gminnym Punkcie Spisowym działającym w każdym urzędzie gminy/miasta. W przypadku osób schorowanych warto zaoferować pomoc w postaci podwózki do urzędu.

Cały czas w terenie pracują rachmistrzowie, którzy przeprowadzają spis w mieszkaniach. Trzeba jednak pamiętać, że mają oni bardzo dużo pracy. Poza tym, osoby starsze mogą mieć obawy, żeby wpuścić do domu obcą osobę.

Nie ma pytań o finanse!

Jeśli sąsiedzi boją się, że spis posłuży do nałożenia na nich jakichś nowych dodatkowych podatków czy opłat, wyjaśnij, że w formularzu nie ma żadnych pytań o zarobki, majątek, konta bankowe czy oszczędności.

Dopinguj do jak najszybszego spisania się

Wiele osób odkłada spis na sam koniec – im bliżej 30 września, tym większe ryzyko, że rachmistrzowie telefoniczni oraz pracownicy Gminnych Biur Spisowych nie będą w stanie pomóc się spisać wszystkim zainteresowanym, a połączenie z infolinią spisową będzie wymagało więcej czasu i cierpliwości. Dlatego zachęcaj sąsiadów do jak najszybszego wypełnienia obowiązku spisowego i uniknięcia niepotrzebnej nerwówki.

Pomóż uniknąć kary

Należy pamiętać, że zaniedbanie obowiązku spisowego może oznaczać dotkliwą karę. W przypadku uporczywej odmowy spisania się sąd może nałożyć grzywnę w wysokości nawet do 5 tys. zł. Warto o tym przypomnieć sąsiadom, żeby nie narażali się niepotrzebnie na przykre konsekwencje zlekceważenia spisu.

Bądź dobrym sąsiadem!

Narodowy Spis Powszechny 2021 jest niezwykle ważny dla Ciebie, Twojej rodziny i całej Twojej „małej ojczyzny”. Tę świadomość staraj się propagować wśród swoich sąsiadów: przypomnij o obowiązku spisowym i zaoferuj pomoc tym, dla których spis nie jest tak łatwy, jak dla Ciebie.

Co stracisz, jeśli się nie spiszesz

Narodowy Spis Powszechny to wyjątkowa i jedyna na 10 lat szansa, aby Polacy mogli pokazać, jaka naprawdę jest ich sytuacja osobista, rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa. Dlatego jeśli wciąż zwlekasz ze spisem, to miej świadomość strat, na jakie narażasz siebie, swoją rodzinę i swoją gminę, jeśli zaniedbasz ten ustawowy obowiązek.

Udział w spisie nie jest dla Ciebie wielkim obciążeniem – wystarczy 10 minut i zrobione! Nie powinieneś się zatem usprawiedliwiać brakiem czasu. Co więcej, jeśli nie weźmiesz udziału w spisie, to nie statystycy i urzędnicy będą pokrzywdzeni, lecz Ty sam oraz Twoja rodzina.

Będzie trudniej o nową szkołę, autobus albo remont drogi

Planowanie infrastruktury publicznej musi być oparte na rzetelnych i miarodajnych danych. Jeśli się nie spiszesz i podobnie zrobią inni mieszkańcy Twojej gminy, samorząd lokalny będzie miał duże trudności, żeby bez twardych i rzetelnych danych planować i realizować ważne dla Twojej lokalnej społeczności inwestycje: żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, drogi czy transport publiczny.

Nie spisując się, szkodzisz sobie i swoim bliskim!

Jak widzisz, bez Twoich danych spisowych bardzo utrudniony będzie rozwój miejsca, w którym żyjesz Ty i Twoja rodzina. Potraktuj więc udział w spisie nie jako ciężar czy biurokratyczny wymysł, ale jako szansę i inwestycję w przyszłość Twoją i Twoich najbliższych!

Ryzykujesz karę 5 tys. zł

Lekceważąc obowiązek spisowy ryzykujesz karę grzywny. Może ona być dla Ciebie bardzo dotkliwa i sięgnąć nawet 5 tys. zł. Czy warto ryzykować? Masz przecież zapewne dużo pilniejsze wydatki i ważniejsze sprawy niż uciążliwe wizyty w sądzie.

Nie zwlekaj i spisz się – to Ci się po prostu opłaca!

Wypełnij jak najszybciej formularz spisowy na stronie https://spis.gov.pl/ lub zadzwoń na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. Nie bój się spisu – NIE PYTAMY o Twoje zarobki, majątek, konta bankowe czy oszczędności.

Audyt Krajobrazowy – Ankieta MBPR

Szanowni Państwo,

W imieniu Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz zespołu Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej realizującego badanie na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, uprzejmie przekazuję ankietę z prośbą o udzielenie przez Państwa odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Dotyczą one rozpoznania i oceny syntetycznych cech krajobrazu w postaci tradycji, tożsamości i swojskości na obszarze województwa mazowieckiego oparciu o metodykę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzenia audytów krajobrazowych.

Przedmiotem badania ankietowego jest rozpoznanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturalnego województwa mazowieckiego. Państwa opinia w tej sprawie jest dla nas szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn.

Państwa odpowiedzi przyczynią się do wykonania Audytu Krajobrazowego Województwa Mazowieckiego, a także zostaną wykorzystane w realizacji innych działań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o umieszczenie informacji o ankiecie na stronie internetowej gminy (ew. innym serwisie społecznościowym) w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców oraz, jeśli to możliwe, rozesłanie pisma wraz z ankietą dotyczącą tradycji, tożsamości i swojskości do sołectw położonych na terenie Gminy.

Uprzejmie proszę o przesyłanie odpowiedzi w wybrany przez Państwa sposób:

  1. poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej pod adresem https://forms.gle/V6y7qRxFzyFBw3dg6
  2. poprzez uzupełnienie ankiety w załączonym pliku docx i przesłanie na adresy lukasz.kuzak@pw.edu.pl i plock@mbpr.pl
  3. poprzez wydrukowanie przesłanej ankiety i po wypełnieniu przesłanie skanu/zdjęcia na adresy lukasz.kuzak@pw.edu.pl i plock@mbpr.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września br.

W załączniku do wiadomości znajduje się formularz ankiety, pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego informujące o badaniu wraz z prośbą o udział z Państwa strony oraz list polecający Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
Łukasz Kuzak
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Gospodarki Przestrzennej
i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
Politechnika Warszawska

Odnowienie pow. leśnych – informacja dla rolników

Starostwo Powiatowe w Gostyninie informuje o możliwości składania wniosków o dotację ze środków budżetu Państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2022 roku związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.1275).

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 osobiście, za pośrednictwem poczty bądź przez e-PUAP w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021r. włącznie.
Wzór wniosku oraz załącznika można pobrać ze strony: http://gostynin.powiat.pl/informacje-powiatowe/2628-wnioski-na-odnowienie-zniszczonych-powierzchni-lesnych

Starosta Gostyniński

Załączniki:

#SzczepimySięzKGW – do 15 września można starać się o dofinansowanie z ARiMR

 

Tylko do 15 września biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o udzielenie wsparcia dla tych kół gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję promocji szczepień przeciw COVID-19. Na zrealizowanie wydarzenia KGW mają czas do końca miesiąca.

Koła gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję #SzczepimySięzKGW, mogą otrzymać 8 tys. zł. na organizację lokalnego festynu, którego głównym celem jest promocja szczepień przeciw COVID-19. Wsparcie nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Wnioski o przyznanie takiej pomocy trzeba składać w biurach powiatowych ARiMR jeszcze tylko do 15 września 2021 r., a samo przedsięwzięcie należy zrealizować do końca września. Jeśli w trakcie wydarzenia szczepieniu podda się co najmniej 100 osób, koła będą mogły otrzymać dodatkowe pieniądze.

O pomoc finansową mogą starać się koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Trzeba jednak pamiętać, że o otrzymaniu wsparcia decyduje kolejność złożenia wniosków. Jedno KGW może uzyskać dofinansowanie na zorganizowanie maksymalnie 3 wydarzeń, przy czym kolejny wniosek można złożyć po zaakceptowaniu sprawozdania z realizacji poprzedniego festynu.

Do 6 września do biur powiatowych ARiMR złożono 2,4 tys. wniosków o przyznanie pomocy, z czego ARiMR wydała blisko 2,24 tys. decyzji o przyznaniu wsparcia. Do 5 września odbyły się 1294 festyny, a do końca września zaplanowano jeszcze ok. 1 tys. wydarzeń.

Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O dacie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do właściwego biura powiatowego. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Adresy skrzynek ePUAP biur powiatowych ARiMR oraz zasady składania dokumentów dostępne są na stronie Agencji.